Być Fit. Być Pro. I wreszcie – być Agile. To ostatnie jest jednym z najczęściej powtarzanych określeń podczas branżowych spotkań, tak jakby zwinność była lekiem na wszystkie bolączki Human Resources. Czy tak rzeczywiście jest? Czy Agile HR to konieczność?

Agile – zwinne zarządzanie projektami

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Termin „Agile” narodził się w branży IT. Był odpowiedzią na długotrwały i mało elastyczny system projektowy, nie sprawdzający się najlepiej na zmiennym rynku współczesnego software’u. Łatwo sobie wyobrazić, ile dobrze zapowiadających się projektów nie powiodło się z powodu zbyt czasochłonnej fazy programowania, machiny biurokratycznej wolno reagującej na nową sytuację czy sztampowy lub niewystarczający sposób komunikacji z klientem. Zdarzało się nawet, że finalny produkt dostarczony odbiorcy po wielu miesiącach czy latach pracy, rozmijał się z jego rzeczywistymi potrzebami albo był… przestarzały.

Metodyka Agile

Zwinne zarządzanie projektami opiera się na podejściu iteracyjno-przyrostowym, czyli na uporządkowanym, stałym, ale szybkim dostarczaniu działających fragmentów produktu. Wymaga przede wszystkim ciągłej komunikacji i dialogu między nie tylko członkami zespołu, ale także firmą i klientem. W zwinnych projektach interakcje międzyludzkie mają pierwszeństwo nad procedurami, procesami i narzędziami. Rzeczywista praca zwycięża nad dokumentacją. Koszmar „planów pięcioletnich” zastępuje metoda małych kroczków, planów ramowych i elastycznego reagowania na napotkane komplikacje i zmiany. Bieżące weryfikowanie wymagań i rozwiązań, adaptacja do zmian, ciągła nauka i eksperymentowanie oraz samoorganizacja zespołu zwiększają efektywność pracy, a jednocześnie sprawiają, że powstający produkt jest nie tylko wysokiej jakości, ale i użyteczny.

Zwinne zarządzanie projektami – zasady

Podstawy Agile zostały zawarte w tzw. Manifeście Programowania Zwinnego, który ujrzał światło dzienne w w 2001 r. Do dziś jest ogniwem łączącym wszystkie metodyki zwinne. Najważniejsze tezy:

Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić:

  • Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi
  • Działające oprogramowanie od rozbudowanej dokumentacji
  • Współpracę z klientem od negocjacji umów
  • Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej. Więcej>

Zwinny HR

Agile HR jest również tematem artykułu na blogu elevato “Zwinna rekrutacja – metodyka Agile w HR”>

Być Agile

Bycie Agile to nie tylko zwinne zarządzanie projektami, ale w dużej części zupełnie nowy mindset pracowników. Ten angielski termin najlepiej określa dramatyczną zmianę mentalności zawodowej. I właśnie w mentalności pracowników tkwi prawdziwy klucz do transformacji do standardu Agile. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi… W doborze odpowiednich do nowej filozofii pracowników tkwi także nowe, największe wyzwanie zespołów HR.

Co to jest zwinny sposób myślenia?

Zwinny sposób myślenia bazuje na kilku filarach, takich jak:

Szacunek
Umiejętność współpracy w kolektywie, skoncentrowanym na realizacji celu. Liczy się bowiem sukces zespołu, a nie sukces indywidualny. Odpowiedzialność za siebie i za zespół. Zwinne zarządzanie projektami wymaga również otwartości – pełnej zrozumienia komunikacji z klientami, by dokładnie wiedzieć, czego oczekują.

Pragmatyzm
Ważnym aspektem Agile jest jakość, ale rozumiana jako użyteczność. Istotna jest więc świadomość, co jest ważne dla biznesu. Zwinne zarządzanie projektami to szukanie realistycznych, praktycznych i rozsądnych rozwiązań, zamiast snucia teoretycznych wizji.

Pragnienie wiedzy
Agile polega na uczeniu się i dostosowywaniu się. Celem jest zawsze dostarczenie produktu wysokiej jakości, co wobec szybkiego tempa zmian w środowisku biznesowym i technologicznym, wymaga nieustannego poszerzania wiedzy. Zwinne zarządzanie projektami wymaga indywidualnego kształcenia się, interakcji z innymi członkami zespołu oraz dociekliwości dziecka, zadającego pytania: kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego.

Gotowość na porażki i ciągłe doskonalenie
W zwinności nie chodzi o celebrowanie porażek, ale o podejmowanie prób, mogących nie zakończyć się sukcesem. Innymi słowy istotna jest gotowość do wychodzenia poza strefę komfortu dla dobra zespołu i projektu. A także traktowanie ewentualnej porażki jako nauki i nieocenionej informacji zwrotnej po to, by być jeszcze lepszym.

Pozytywne nastawienie
Każdy projekt to wyzwanie. Ludzie popełniają błędy. Najważniejsze jest jednak to, jak członkowie zespołu radzą sobie z problemami – identyfikują je i rozwiązują. Nie poddają się Próbują. Kwestionują normy, jeśli te nie działają.

Agile HR

Po co HR-owi zwinność? Na pytanie, po co HR-owi nowa filozofia pracy nie ma jednej, prostej odpowiedzi. Z jednej strony, powstająca na potrzeby branży IT zwinność nie musi się tak samo dobrze sprawdzać w specyficznych warunkach HR. Z drugiej strony, większość problemów, na jakie miała być odpowiedzią, trapi w równym stopniu branżę Human Resources. Wreszcie, według większości ekspertów, metodyka zwinności w najbliższych latach mocno zyska na popularności. I nawet wyłącznie z tego powodu warto zapoznać się ze specyfiką Agile.

Zwinny HR – manifest rozwoju

Kilka lat temu niemal 30 praktyków HR z różnych regionów świata ujęło koncepcję Agile w Manifest Zwinnego Rozwoju HR. Oto jego tezy dotyczące Agile HR:

Odkrywamy nowe metody budowania i rozwijania angażującej kultury miejsc pracy dzięki praktycznym działaniom oraz wspieraniu w nich innych osób. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić:

  • Sieci i współpracę ponad hierarchiczne struktury
  • Transparencję ponad tajność
  • Zdolność przystosowywania się ponad normy i nakazy
  • Inspirację oraz zaangażowanie ponad zarządzanie i utrzymanie status quo
  • Wewnętrzną motywację ponad zewnętrzne nagrody
  • Ambicję ponad obowiązek

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!