Proces adaptacji pracownika w firmie trwa zwykle od trzech do sześciu miesięcy. Za tempo procesu w dużej mierze odpowiada sam pracodawca. Doskonałym sposobem na weryfikację stopnia zaaklimatyzowania zarówno w zespole, jak i branży, jest przeprowadzenie ankiety adaptacyjnej. Wyjaśniamy, czym jest i w jakich sytuacjach warto ją wykorzystać.

Kiedy stosuje się ankietę adaptacyjną?

W procesie adaptacji pracownika bardzo istotny jest feedback z jego strony. Podpowie on pracodawcy, czy w pierwszych tygodniach pracy pojawiły się elementy, które zdaniem nowozatrudnionego powinny ulec zmianie, które wsparły go w aklimatyzacji – i tak dalej. Ankieta adaptacyjna jest doskonałą metodą uzyskiwania tegoż feedbacku. Samo zapytanie nowego przełożonego o jego samopoczucie i pewność nabytej wiedzy zwykle dają mało wymierny efekt; speszony prawdopodobnie powie, że czuje się dobrze i wszystko jest w porządku.

Ankieta po wdrożeniu pracownika umożliwia natomiast zebranie wszystkich informacji, które pracodawca rzeczywiście chciałby uzyskać. Samodzielnie ustala on pytania, które się w niej pojawią, dzięki czemu otrzymuje najbardziej przydatne i istotne odpowiedzi. Z kolei forma pisemna znacznie zmniejsza poziom skrępowania pracownika; nie musi mówić przełożonemu tego, co myśli, prosto w oczy.

Najlepszym terminem na zastosowanie ankiety są pierwsze tygodnie pracy nowego podwładnego. Najczęściej wykonuje się ją po dwóch tygodniach lub miesiącu. To czas, w którym dana osoba ma możliwość w odpowiednim stopniu zapoznać się z nowym miejscem pracy, współpracownikami, przełożonymi, zakresem swoich obowiązków, materiałami merytorycznymi i ogólnym sposobem funkcjonowania firmy.

Co powinna zawierać ankieta adaptacyjna?

Ankieta po pierwszym miesiącu pracy czy pierwszych dwóch tygodniach powinna przede wszystkim zawierać pytania dotyczące:

 • Zadowolenia pracownika z otrzymanego sprzętu i materiałów,
 • Zadowolenia pracownika z przeprowadzonego szkolenia,
 • Samopoczucia pracownika w zespole,
 • Stopnia zrozumiałości zlecanych zadań,
 • Stosunku do stanowiska – czy okazało się tym, czego pracownik się spodziewał,
 • Pozytywnych aspektów pracy i otoczenia,
 • Negatywnych aspektów pracy i otoczenia,
 • Elementów, których pracownikowi brakowało w trakcie wdrożenia,
 • Elementy, które najbardziej pomogły pracownikowi w trakcie wdrożenia,
 • Rejonów, w których firma powinna wprowadzić zmiany.

Przykładowe pytania ankiet adaptacyjnych

Pytania, które pojawią się w ankiecie adaptacyjnej nowego pracownika, są oczywiście uzależnione od wielkości firmy, branży i sposobu jej funkcjonowania. Wskazujemy jednak kilka przykładowych zagadnień, które można w niej zawrzeć:

 • Czy informacje przekazywane na szkoleniu były dla Ciebie zrozumiałe?
 • Czy trener wykorzystywał odpowiednie metody prowadzenia szkolenia?
 • W skali od 1 do 5, jak dobrze zostałeś przywitany w firmie?
 • W skali od 1 do 5, jak oceniasz wsparcie swojego przełożonego w pierwszych tygodniach pracy?
 • Czy otrzymałeś sprzęt i materiały pomocnicze niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków?
 • Które z powierzonych Ci zadań Cię ekscytują i dlaczego?
 • Które z powierzonych Ci zadań Cię niepokoją i dlaczego?

Przygotowując ankietę adaptacyjną, należy pamiętać o bezpośrednim kierowaniu pytań oraz ich prostej konstrukcji. Warto mieć także na uwadze, by nie były one tendencyjne i nie powodowały w pracowniku wrażenia bycia ocenionym na podstawie udzielonej odpowiedzi.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!