Sukces każdego przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od jego pracowników. Jednym z narzędzi służących zbadaniu tego potencjału jest audyt personalny. Pozwala on odkryć mocne i słabe strony oraz wskazać, na czym należy się skupić. Sprawdź, co warto o nim wiedzieć.

W przekonaniu wielu osób audyt ma wyłącznie negatywne konotacje. Gdy słyszy się ten termin, niektórzy mają w głowie czarne scenariusze i wizje zwolnień bądź przymusowych zmian w firmie. W rzeczywistości każdy dobrze przeprowadzony audyt może być cennym narzędziem służącym do wskazania zalet i wad danego przedsiębiorstwa. 

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

W przypadku audytu personalnego chodzi przede wszystkim o kadrę pracowniczą. Może ona na przykład mieć niewykorzystany potencjał lub dostawać nieodpowiednie zadania. Warto zatem odczarować ten termin i dowiedzieć się, jakie audyt pracowniczy ma zalety oraz jak go przeprowadzać.

Czym jest audyt personalny? Definicja terminu

Warto podkreślić, że przede wszystkim jest to narzędzie diagnostyczne. Można go użyć do przeanalizowania stanu personalnego firmy, co potrafi dostarczyć wielu cennych danych, na podstawie których można wdrożyć w życie zmiany w działalności. W trakcie procesu sprawdza się, jak pracują poszczególne działy, w jaki sposób są kierowane oraz czy nie dochodzi do żadnych nadużyć. 

Audyt może być przeprowadzony przez podmiot wewnętrzny – jednego z pracowników firmy, oczywiście odpowiednio wykwalifikowanego – bądź zewnętrzny – np. przez wyspecjalizowaną firmę. Dobrze wykonana kontrola pozostawia informację zwrotną, na podstawie której można wprowadzać niezbędne zmiany.

Jak nie kupić kota w worku, czyli o sztuce rekrutowania…

Zobacz webinarium i dowiedz się, jak zabezpieczyć się przed zatrudnieniem niewłaściwego kandydata!

Laptop
Ikona kina
Ikona Teczki
Ikona Wykresu

W jakim celu przeprowadzany jest audyt funkcji personalnej?

W niektórych przedsiębiorstwach mogą wystąpić problemy związane z brakiem efektywności lub nieodpowiednim wykonywaniem zadań. Celem audytu personalnego jest sprawdzenie, czy wina może leżeć po stronie pracowników, a jeśli tak, to jakie są powody takiej sytuacji.

Kontrola nie musi skutkować zwolnieniami czy gruntownym przeobrażeniem struktury firmowej. Czasami wystarczy wdrożyć jedynie niewielkie zmiany, które powinny zlikwidować problemy. 

Zakres i metody audytu personalnego

Kontrola zasobów personalnych może objąć jeden, kilka lub wszystkie działy firmy, zależnie od bieżących potrzeb. Podczas jej przeprowadzania stosuje się różne narzędzia służące do kompleksowej oceny sytuacji. Do najczęściej wykorzystywanych metod należą:

  • testy psychologiczne – pozwalają one określić przyczyny zachowań oraz motywacje pracowników w stosunkowo obiektywny sposób;
  • assassment center – tak zwany ośrodek oceny. Umożliwia sprawdzenie, która osoba wewnątrz wybranej grupy najlepiej nadaje się na dane stanowisko (na przykład lidera czy zastępcę kierownika);
  • wywiad kompetencyjny – rozmowa tego typu może powiedzieć wiele o nastawieniu pracowników do powierzonych zadań, a także pomaga ocenić ich motywację do pracy;
  • development center – pozwala na określenie mocnych i słabych stron poszczególnych pracowników oraz całego zespołu.

Audyt personalny – na co audytor zwraca uwagę?

Wykonywanie przez nas audytu opiera się na pięciu kwestiach. Pierwsza z nich polega na przeanalizowaniu stanu faktycznego. Następna ma związek z przyszłością i zadaje pytanie o to, jak może wyglądać sytuacja po wprowadzeniu niezbędnych zmian w organizacji.

Kolejny aspekt to problem przyczyn, czyli zastanowienie się, jak doszło do danej sytuacji. Późniejszy krok skupia się na odpowiedzi na pytanie, jakie mogą być skutki wprowadzonych działań naprawczych. Ostatnią rzeczą do rozważenia są rekomendacje. Wszystkie te aspekty powinno zawierać sprawozdanie z audytu personalnego, które jest podstawą do wprowadzania zmian.

Pobierz darmowy wzór briefu Persony kandydata!

Ikona teczki

Gotowy do wykorzystania w pracy, użyteczny brief, który ułatwi Ci określenie Persony kandydatów, do pobrania zupełnie za free!

Brief kandydata Brief kandydata Ikona gwiazdy

Audyt personalny pracowników — korzyści, jakie ze sobą niesie

Przeprowadzanie audytu przez profesjonalistów może przynieść wiele korzystnych efektów. Należą do nich:

  • określenie źródła problemów w przedsiębiorstwie;
  • zaproponowanie metod, które mogą pomóc rozwiązać problem;
  • upewnienie się, że placówka działa w obrębie przepisów prawa;
  • zastosowanie wspólnej polityki we wszystkich działach w firmie;
  • zoptymalizowanie ponoszonych kosztów pracy dzięki wyeliminowaniu problemów;
  • wprowadzenie efektywnego systemu komunikacji oraz przekazywania informacji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Zagrożenia wynikające z audytu personalnego w firmie i organizacjach

Zalety audytu sprawiają, że jest to narzędzie warte wprowadzenia. Jednak — jak każda metoda — może nieść też ze sobą pewne zagrożenia. Skupiają się one głównie wokół braku profesjonalizmu osoby przeprowadzającej badanie. To problem, który dotyczy zwłaszcza tych firm, które realizują audyt na własną rękę, nie mając do tego odpowiednich zasobów ludzkich. 

Oprócz tego kontroler może okazać się stronniczy, dlatego w większości przypadków lepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów. 

Audyt pracowniczy może powiedzieć wiele o strukturze firmy i nastrojach wśród pracowników. Ze względu na liczne korzyści warto go przeprowadzić w celu identyfikacji źródła problemów.

Odkryj Elevato! Sprawdź, co potrafi nasz ATS!

Śmiało! Już nie możemy się doczekać, żeby pokazać Ci wszystkie super moce Elevato 😊.

Kobieta z rękami przy twarzy

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!