Savoir-vivre, etykieta, kindersztuba, bon ton… Znajomość zasad nie tylko w codziennym, ale i w zawodowym życiu, jest kluczowa w tworzeniu dobrej atmosfery w relacjach międzyludzkich oraz reputacji firmy i osób, które ją reprezentują. Tym samym ma wymierny wpływ na osiągane wyniki biznesowe. Dobre wrażenie buduje się od pierwszego spojrzenia. W przypadku firmy – od procesu rekrutacji. I nie zmienia tej prawdy fakt, że żyjemy w czasach, kiedy ma być modnie, swobodnie i wygodnie. Candidate experience, jako jeden z kluczowych aspektów procesu rekrutacji, na dobre zadomowił się w praktykach wielu firm.

Rekrutacja: efekt, a może proces? Czyli o tym, czy jajko jest ważniejsze od kury.

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Celem każdej rekrutacji, co oczywiste, jest zatrudnienie odpowiedniej osoby na określonym stanowisku. Proces rekrutacyjny należy jednak oceniać nie tylko przez pryzmat jego efektywności, lecz także jakości. Miarą drugiego z kryteriów jest candidate experience. To, czy uczestnicy procesu uznają rekrutację za przyjazną, będzie warunkować ich opinię na temat danego miejsca pracy.

Kandydaci, którzy wynoszą negatywne wrażenia z rekrutacji,  często rezygnują z korzystania z usług danej marki albo zakupu jej produktów. Nie wahają się też podzielić złymi doświadczeniami na forach dyskusyjnych czy w mediach społecznościowych. Nie trzeba dodawać, że fakt ten nie wpływa pozytywnie na employer branding. Bywa, że niedoskonały wizerunek pracodawcy zmniejsza zainteresowanie potencjalnych pracowników aplikowaniem do firmy i utrudnia pozyskanie talentów.

Dodatkowo mało przyjazna rekrutacja może zaważyć na decyzji o ewentualnym przyjęciu lub odrzuceniu oferty pracy w strukturach firmy pożądanego pracownika. I tym sposobem trzeba uznać, że i jajko, i kura są ważne.

Sztuka dobrego wrażenia, czyli podziękowanie za udział w rekrutacji

Nie trzeba odwoływać się do badań, by stwierdzić, że najistotniejszym elementem rekrutacyjnego savoir-vivre’u, a w efekcie pozytywnego candidate experience, jest szacunek. Szacunek do uczestnika procesu rekrutacji i jego czasu. Ten zaś wiąże się ściśle z poczuciem bycia traktowanym poważnie i zauważonym w trudnym skądinąd momencie zawodowego życia: bycia ocenianym, weryfikowanym, porównywanym, odrzucanym.

Puk, puk, jest tam kto?

Profesjonalny rekruter musi mieć świadomość, że ważne są jego reakcje na każdym etapie rekrutacji. Z tego powodu już na początku procesu powinien przygotować plan komunikacji z aplikantami. Przestrzegać go też na jej poszczególnych etapach – po to, by żadnej wiadomości nie pozostawić bez właściwej odpowiedzi.

7 kluczowych wiadomości do kandydatów, które wpływają na przyjazny candidate experience:

  1. precyzyjny opis oferty pracy,
  2. potwierdzenie otrzymania aplikacji, zawierające podziękowanie za przesłanie CV,
  3. informacja o odrzuceniu aplikacji po przeanalizowaniu CV wraz z podziękowaniem za udział w rekrutacji,
  4. potwierdzenie spotkania, kiedy aplikacja spełnia wymagania rekrutacyjne,
  5. podziękowanie za spotkanie wraz terminem kolejnego kontaktu,
  6. informacja o negatywnym wyniku rozmowy rekrutacyjnej wraz z wartościowym podsumowaniem spotkania i podziękowaniem,
  7. informacja o pozytywnym wyniku rozmowy rekrutacyjnej, zawierająca podsumowanie ustaleń.

Candidate experience - wykorzystaj spersonalizowane szablony wiadomości do kandydatów
Przykład spersonalizowanej wiadomości: podziękowanie za przesłanie CV

Feedback w rekrutacji – automatyzacja wiadomości

“Dobre maniery składają się z drobnych poświęceń” – stwierdził przed ponad 100 laty poeta i filozof Ralph Waldo Emerson. Stosowanie się do opisanego w poprzednim akapicie rekrutacyjnego bon tonu w komunikacji z kandydatami wymaga poświęcenia… czasu. Tym więcej, im bardziej przemyślane, spersonalizowane, ludzkie mają być wiadomości do kandydatów. Dotyczy to zarówno tych z podziękowaniem za przesłanie CV, jak i tych z podziękowaniem za udział w rekrutacji. Treść wiadomości wysyłanych do kandydatów w celu kreowania pozytywnego candidate experience musi przygotować rekruter. Pozostałymi “drobnymi poświęceniami” może zająć się ATS dedykowany dla działu HR, taki jak elevato.

ATS: pozytywna komunikacja z aplikantami

System ATS automatyzuje dystrybucję informacji zwrotnych do kandydatów, zarządzanie kalendarzem i zapraszanie do udziału w poszczególnych aktywnościach wybranych osób. Poza tym pozwala na bieżące monitorowanie statusu i historii korespondencji do aplikantów. Dzięki tym funkcjonalnościom systemu rekruter może skupić się na kreowaniu przyjaznego doświadczenia kandydata z całego procesu rekrutacji.

Zobacz, jak powinna wyglądać komunikacja z kandydatem w procesie rekrutacji. Pobierz bezpłatny ebook REKRUTACJA OD A DO Z.

ATS: wygodna komunikacja wewnątrz firmy

Narzędzie do rekrutacji usprawnia kontakty wewnątrz organizacji, np. pomiędzy zespołem rekruterów odpowiedzialnych za poszczególne kroki podejmowane w czasie naboru oraz z managerami. Zainteresowani mają dostęp na bieżąco do aktualizowanych statusów kandydatów. Mogą także dodawać notatki na ich temat oraz określać zadania związane z pracą rekrutera. Dzięki temu cała komunikacja prowadzona w ramach danego procesu rekrutacji znajduje się w jednym miejscu.  Dlatego łatwo w każdej chwili  do niej wrócić, by sprawdzić istotne informacje.

Nie pozostaje nic innego, jak zakończyć wywód na temat kreowania pozytywnego candidate experience w rekrutacji poprzez odpowiednią komunikację słowami przywoływanego już Emersona: “Grzeczność jest jak poduszka powietrzna: niby nic w niej nie ma, a jednak z nią wygodnie”.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!