REKRUTACJA

Direct search w rekrutacji menedżerów

Direct search w rekrutacji menedżerów

Sytuacja na rynku pracy sprawia, że pracodawcy mają trudności w pozyskaniu kandydatów, którzy mogą przyczynić się do sukcesu firmy. Osoby wyróżniające się potencjałem i postawą zwykle pracują i nie mają w planach zmiany posady. Zidentyfikowanie, dotarcie i pozyskanie ekspertów wymaga specjalnej metody rekrutacji, czyli Direct search.

Boolean search – jak je stosować w rekrutacji

Boolean search – jak je stosować w rekrutacji

Umiejętność wyszukiwania jest podstawą skutecznego sourcingu, a tym samym szybszej rekrutacji zarówno aktywnych, jak i pasywnych kandydatów. Jego efektywność podnosi używanie operatorów logicznych, tzw. operatorów Boolean, które pozwalają na doprecyzowanie kryteriów wyszukiwania. Po prostu zadając ściślej określone pytanie, otrzymujemy bardziej trafną odpowiedź. Operatory logiczne wykorzystuje Google, ale również portale takie, jak np. LinkedIn, a także systemy ATS – w tym platforma elevato. Jak więc działa Boolean search?

Sourcing w rekrutacji kandydatów pasywnych

Sourcing w rekrutacji kandydatów pasywnych

Najbardziej skuteczną i najszybszą szybszą metodą dotarcia do stargetowanej grupy kandydatów pasywnych jest sourcing. Nie polega on na biernym czekaniu na aplikacje i przeglądaniu CV, dostarczonych do firmy w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę. Jest aktywnym poszukiwaniem wykwalifikowanych kandydatów na obecne lub planowane otwarte stanowiska. Dobrze przygotowana strategia sourcingowa w istotny sposób zwiększa liczbę pożądanych kandydatów, skracając tym samym cały proces rekrutacji.

System rekomendacji – sposób na kandydatów pasywnych

System rekomendacji – sposób na kandydatów pasywnych

Procesy rekrutacyjne są istotną częścią funkcjonowania biznesu. Rynek pracy, należący obecnie do pracownika, wymusza zmianę strategii w tym obszarze. Coraz więcej firm, mających problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry, wdraża system poleceń pracowniczych (system rekomendacji pracowników). Employee referral bywa skuteczniejszym rozwiązaniem niż  standardowy proces rekrutacyjny. Dotyczy to szczególnie wysoko wyspecjalizowanych osób nieposzukujących aktywnie pracy, tzw. kandydatów pasywnych, do których trudno dotrzeć rekruterom.

Wskaźniki KPI w HR. Jak mierzyć efektywność procesów

Wskaźniki KPI w HR. Jak mierzyć efektywność procesów

Key Performance Indicators (KPI) stosowane są do obiektywnej oceny firmy i jej funkcjonowania w różnych sferach, np. produkcyjnej, handlowej, finansowej czy zarządzania zasobami ludzkimi. Finansowe i niefinansowe wskaźniki KPI dla HR używane są do mierzenia stopnia realizacji celów z zakresu Human Resources, w tym również procesu rekrutacyjnego.