Jak długo można przechowywać dane kandydatów do pracy?

Jak mówi definicja przetwarzania danych, przechowywanie jest jedną z form ich przetwarzania. Kodeks pracy nie określa dopuszczalnego czasu przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, w związku z tym zastosowanie będą tu miały głównie zasady określone w Ustawie o ochronie danych osobowych, z których wynika, że jedyną podstawą do ich przechowywania, jest uzyskanie zgody takiej osoby.

W określeniu czasu, przez jaki pracodawca może przechowywać dane osobowe kandydatów do pracy pomocna będzie zastosowana formuła zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli zgoda mówi o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji, dane zebrane w związku z rekrutacją powinny być po jej zakończeniu usunięte (zarówno wersje papierowe jak i elektroniczne). Jeżeli pracodawca planuje przechowywanie danych kandydatów przez dłuższy okres (np. w celu przyszłych rekrutacji) powinien uzyskać stosowną zgodę na taki cel.

Autor:

Maria Lothamer

Informatyk i audytor, partner zarządzający w firmie iSecure Sp. z o.o., specjalizującej się w doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych.

Dodaj komentarz