Największym aktywem firmy są pracownicy. Tego stanu rzeczy nie zmieni – przynajmniej w najbliższym czasie – sztuczna inteligencja. Kapitał społeczny w miejscu pracy, o którego wartości decyduje jakość relacji społecznych i poziom zaufania, jest stymulatorem wydajności pracowników. Jak twierdzi m.in. filozof i ekonomista prof. Francis Fukuyama, stanowi on również jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i fundament ich zysków. Z tego powodu w wielu organizacjach istotnym elementem strategii kreowania wizerunku marki pracodawcy jest employee relations.

Krótka definicja employee relations

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Termin ten odnosi się do działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo, które służą tworzeniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z pracownikami. Ich celem jest budowanie lojalności i zaangażowania zatrudnionych osób. Employee relations dotyczą zagadnień z zakresu kodeksu pracy, polityki płacowej, systemu motywacyjnego, well-being. Obejmują też sferę relacji międzyludzkich, szczególnie stosunków między przełożonymi a pracownikami, które powinny być oparte na szacunku i zaufaniu. Wiążą się z tworzeniem przyjaznej kultury organizacyjnej oraz egzekwowaniem przestrzegania zasad współpracy – jednolitych i sprawiedliwych dla wszystkich, a także konstruktywnym rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych.

Dlaczego relacje są ważne?

Dobre relacje z pracownikami są jednym z fundamentów dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przekładają się bezpośrednio na lojalność, zaangażowanie oraz zadowolenie zatrudnionych osób, a tym samym na ich produktywność. Warunkiem utrzymywania przez przełożonych dobrych relacji z podwładnymi jest uznanie, że są oni pełnoprawnymi członkami organizacji, a nie najemnikami. Taka perspektywa zmienia z jednej strony oczekiwania wobec zatrudnionych osób, a z drugiej skłania do troszczenia się o ich doświadczenie.

Employee relations

Przeczytaj artykuł na blogu elevato: “Employee experience – trendy HR na 2020 r.”.

Zarządzanie relacjami

Zarządzanie relacjami, wpisujące się w plan zarządzania zasobami ludzkimi, służy do jak najbardziej efektywnego wykorzystania potencjału pracowników. Innymi słowy: realizacji misji, wykonania planów biznesowych, zyskania przewagi konkurencyjnej. Tym samym employee relations koncentruje się na tych aspektach, które wpływają na doświadczenie pracowników.

Dobre relacje z pracownikami – 4 zasady

 1. Dobra komunikacja
  Dobra komunikacja wolna jest od niedopowiedzeń i dwuznaczności.
 2. Docenienie
  Proste podziękowania i wyrazy uznania zachęcają pracowników do wytężonej pracy.
 3. Informacja zwrotna
  Pracownicy oczekują informacji na temat wykonanej pracy. Przyjmują krytykę, o ile jest ona konstruktywna.

Bez względu na to, kim jesteśmy lub co robimy, wszyscy potrzebujemy tego, co psychologowie określają mianem informacji zwrotnej w uznaniu naszego osiągnięcia – jakiegokolwiek osiągnięcia, bez względu na jego skalę.
Zig Ziglar

 1. Rozwój i well-being
  Zapewnienie rozwoju pracownikom oraz troska o ich dobrostan budują lojalność.

Przyczyną niedobrych relacji społecznych w zespole jest najczęściej niekompetentny szef. To bowiem jego zachowania prowadzą do obniżenia motywacji pracowników.

Employee relations

8 błędów, które niszczą dobre relacje z pracownikami

 1. Nadmierna kontrola
  Nadmierna kontrola sprawia, że ​​pracownik czuje się niekompetentny i bezużyteczny. Tym samym jest prostą drogą do jego demotywacji i utraty pasji.
 2. Skupianie się na błędach
  Błędy popełniają wszyscy. Lepiej jednak je wybaczać i zamiast skupiać się na potknięciach, fetować zwycięstwa, nawet małe. To bowiem buduje dobre relacje z pracownikami.
 3. Lekceważenie pomysłów pracowników
  To oczywiste, że nie każdy pomysł jest dobry i nie wszystkie idee zostaną wdrożone. Warto jednak dać poczucie pracownikom, że mają głos.
 4. Faworyzowanie
  Nierówne traktowanie pracowników zabija poczucie wspólnoty. Niszczy również relacje z przełożonego z podwładnymi.
 5. Niedotrzymywanie słowa
  Jednym z fundamentów budowania zaangażowania pracowników jest zaufanie do przełożonych i firmy. Nie ma więc wyjścia – trzeba dotrzymywać słowa i nie składać pustych obietnic.

  Przegrani składają obietnice, których nie spełniają. Zwycięzcy dotrzymują swoich zobowiązań.
  Denis Waitley

 6. Marnotrawienie czasu pracowników
  Nie ma nic bardziej irytującego niż spotkania z szefem dla samych spotkań… z szefem (są inne sposoby na zaspokajanie własnego ego). Cierpią na tym relacje z pracownikami.
 7. Stawianie nierealistycznych terminów i zlecanie niemożliwych do wykonania zadań
  Nierealistyczne terminy i niemożliwe do realizacji zadania działają demotywująco. Cele bowiem muszą być osiągalne. Wszyscy przecież lubimy widzieć linię mety.
 8. Nieinformowanie o celach firmy
  Pracownicy muszą mieć przekonanie, że to co robią, jest ważne. Daje im to poczucie świadomość celu.

Employee relations – podstawy

Employee relations ma wiele cech wspólnych z zarządzaniem relacjami z klientami i jak ono wymaga wypracowania procedur i standardów postępowania, wpisujących się w strategię funkcjonowania firmy. Nie istnieją jednak rozwiązania uniwersalne. Program zarządzania dobrymi relacjami z pracownikami zależy od charakterystyki przedsiębiorstwa: wielkości, lokalizacji, branży, jak też filozofii przywództwa. Niezmiennie jednak u jego podstawy leży przekonanie, że pracownicy są głównymi aktywami organizacji.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!