Analiza wymagań systemu HR [checklista]

Wybór rozwiązania IT wspierającego dział HR wiąże się z określeniem wymagań, jakie wybrane narzędzie powinno spełniać. Pobierz checklistę i uzupełnij ją, a łatwo ustalisz wymagania platformy HR potrzebnej Twojej organizacji.