Persona kandydata – brief

Komunikując się z osobami z naszego otoczenia, dostosowujemy język wypowiedzi do konkretnego odbiorcy. W przypadku procesu rekrutacyjnego, analogicznie powinniśmy dostosować treść oferty pracy. Pomóc w tym może szablon tworzenia persony kandydata.