Celem rekrutacji nie jest zapełnienie wakatu, ale zatrudnienie pracownika posiadającego wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności wymagane na danym stanowisku, który będzie lojalnie pracować w firmie przez dłuższy czas. Kluczowe znaczenie dla zaplanowania odpowiedniej strategii rekrutacyjnej oraz technik selekcji, a w konsekwencji wyboru właściwej osoby ma zdefiniowanie profilu kandydata. Profil ten jest szczegółowym opisem kompetencji zawodowych i cech osobowościowych poszukiwanego pracownika. Na jego podstawie przygotowuje się ogłoszenie o pracę, prowadzi komunikację rekrutacyjną, selekcjonuje aplikacje, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne. Dobrze opracowany profil kandydata zmniejsza ryzyko błędu, zwiększa efektywność rekrutacji i znacząco skraca sam proces.

Profil kandydata

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Punktem wyjścia do opracowania profilu kandydata jest opis stanowiska, zawierający jego miejsce w strukturze organizacji, zależności służbowe, zakres obowiązków, odpowiedzialności i kompetencji, jak również warunki pracy. W tworzenie opisu stanowiska, a potem wynikającego z niego profilu powinni być zaangażowani przedstawiciele HR oraz osoby reprezentujące dział, do którego kandydat aplikuje. Uczestnictwo w tym procesie menedżera  lub osoby piastującego podobną funkcję pozwala na lepsze doprecyzowanie pożądanych cech kandydata.

Opis stanowiska jest istotnym etapem procesu rekrutacyjnego. Równocześnie jednak ułatwia zatrudnionemu pracownikowi odnaleźć się organizacji, a przełożonym ocenę jego pracy i określanie potrzeb szkoleniowych.

Przeczytaj artykuł na blogu elevato „Planowanie procesu rekrutacyjnego

Pięć składowych profilu

Profil kandydata ma pokazać, jaka osoba jest poszukiwana na dane stanowisko. Jest kryterium oceny wszystkich aplikujących. Przygotowując go, należy uwzględnić wymagania formalne. Należą do nich np. wykształcenie, specjalistyczne kursy czy uprawnienia. Obejmują również wymagania konieczne do wykonywania pracy, a także umiejętności pożądane, ale nie niezbędne. Im bardziej kompleksowy i spójny będzie profil kandydata, tym większa szansa na dobrą ocenę aplikujących oraz sprawny, zakończony sukcesem proces rekrutacyjny.

profil kandydata

Profil kandydata powinien obejmować:

  • wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  • kompetencje twarde – wiedzę merytoryczną i specjalistyczne umiejętności niezbędne na danym stanowisku,
  • kompetencje miękkie, takie jak np. umiejętność współpracy, dobrej organizacji czasu pracy i komunikacji,
  • cechy wskazujące na dopasowanie do kultury firmy,
  • wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki danego stanowiska.

Wymagania zawarte w profilu powinny być adekwatne do stanowiska. Zaniżone mogą skutkować zatrudnieniem osoby niezdolnej do pełnienia dedykowanej funkcji. Zawyżone mogą przyczynić się do fiaska rekrutacji albo spowodować frustrację zatrudnionego pracownika, co zakończy się jego rezygnacją z pracy.

Profil kandydata warto przełożyć personę. Zamiana listy abstrakcyjnych cech na fikcyjnego przedstawiciela grupy docelowej o odpowiedniej charakterystyce ułatwia bowiem planowanie poszczególnych etapów rekrutacji.

profil kandydata

Na bezrybiu i rak ryba?

Profil kandydata musi być nie tylko adekwatny do stanowiska, ale i realistyczny. Znalezienie osoby spełniającej wszystkie wyśrubowane kryteria jest mało prawdopodobne. A jeśli się to nawet uda, może się okazać, że idealny kandydat stawia warunki, np. finansowe, nie do zaakceptowania. Warto więc, oceniając aplikujących, zwracać uwagę również na takie aspekty, jak: motywacja do pracy, chęć rozwoju osobistego i zawodowego czy elastyczność. Osoby niespełniające wszystkich wymagań, ale zdeterminowane i zaangażowane mogą nadrobić braki w zakresie wiedzy specjalistycznej czy innych kompetencji. Można też ich starania wesprzeć, obejmując programem rozwojowym dla mniej doświadczonych pracowników.

Pracownicy przyszłości

Żyjemy w czasach dynamicznych przeobrażeń. Dotyczą one również rynku pracy. Znikną niektóre zawody, a pojawią się nowe profesje. Według ekspertów najistotniejszymi cechami pracowników przyszłości, prócz kompetencji cyfrowych, będą umiejętność krytycznego i abstrakcyjnego myślenia, zdolność aktywnego uczenia się, współpracy, również kreatywność i elastyczność w dostosowywaniu się do zmian. Ten scenariusz może wkrótce zmienić sposób myślenia o profilu idealnego kandydata.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!