Ocena roczna pracownika to skuteczna metoda pobudzania do rozwoju pracowników firmy.  Niestety nadal jest niedoceniana i zaniedbywana, pomimo że może przynieść wiele korzyści, jak zwiększenie efektywności oraz lojalności zatrudnionego. Żeby jednak tak się stało, każda strona biorąca udział w procesie powinna poznać kilka podstawowych czynników, które kierują tym procesem.

Jak zatem skutecznie przygotować się do oceny rocznej pracownika? Oto kilka porad dla osób pracujących w dziale HR.

1. Nadaj cel całemu procesowi

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Jego świadomość podpowie Ci, kto ma wziąć udział w badaniu i jak powinno być ono przeprowadzone. Szybciej i sprawniej określisz kryteria oceny, a także łatwiej wykorzystasz wyniki do dalszego rozwoju pracownika i firmy.

2. Precyzyjnie zmapuj proces

Postaraj się dobrze opisać każdy krok i element oceny. Będzie to ułatwienie nie tylko dla Ciebie, ale również dla pozostałych interesariuszy. Określ punkt startowy i rozpisz kto, jak i na którym etapie powinien się zaangażować.

3. Pielęgnuj znane zasady

Zrealizowanie dwóch powyższych punktów nie da żadnych efektów, jeśli po drodze zapomnisz o którejś z poniższych zasad:

Adekwatność – zadbaj o to, by pracownik był oceniany w odniesieniu do kompetencji wymaganych na pełnionym przez niego stanowisku.

Jawność – zapewnij interesariuszom dostęp do kryteriów oceny, wszelkich procedur oraz pomocnych narzędzi, a przede wszystkim do informacji zwrotnej.

Porównywalność – zagwarantuj, by wyniki przeprowadzonej oceny na pracowniku w prosty sposób można było porównać z rezultatami innych jednostek.

Poufność – dołóż wszelkich starań, by wyniki oceny były znane tylko tym, którzy są najbardziej zaangażowani w proces, czyli zespołowi HR, ocenianemu pracownikowi  wraz z jego przełożonym.

Powszechność – włącz do oceny wszystkich pracowników na stanowiskach wskazanych w celu badania.

Przejrzystość – wyjaśnij każdej stronie oceny, jaki jest jej cel w badaniu.

4. Postaw na prostotę i użyteczność

Tworząc wszelkie kryteria, instrukcje lub regulaminy musisz być świadomy tego, że ocena okresowa to proces, który intensywnie angażuje wiele osób w firmie. Dołóż więc wszelkich starań, by opracowywane przez Ciebie dokumenty charakteryzowały się przejrzystością, prostotą, a komunikat był jednocześnie zwięzły i zrozumiały dla wszystkich. Dobrym rozwiązaniem będą liczne konsultacje z odbiorcami badania.

5. Przygotuj do oceniania i bycia ocenianym

Ten punkt jest dopełnieniem wszystkich Twoich poprzednich starań. Pamiętając o tym, że użyteczność badania leży również w rękach pracowników i ich menedżerów, dopilnuj, by właśnie oni zostali kompleksowo przygotowani. Kluczowym elementem przy każdym etapie badania jest komunikacja, która ma na celu wyeliminować wszelkie niedomówienia lub niejasności. Zlecając menadżerom przeprowadzenie oceny,  musisz być pewien, że każda jednostka zna i sprawnie posługuje się ustalonymi zasadami, jest świadoma typowych błędów spotykanych w ocenie oraz udziela budujących informacji zwrotnych.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!