Niezależnie od branży, pracodawcy poszukują złotego środka na przeprowadzenie procesu rekrutacji szybko, skutecznie i przyjaźnie. Zrekrutowanie nieodpowiedniej osoby może okazać się dla firmy bardzo kosztowne. Dlatego też priorytetem staje się skuteczność prowadzonych działań. Czy aby na pewno przyjazna rekrutacja kłóci się z czasem i efektem?

Przyjazna, czyli szybka rekrutacja: tego oczekują kandydaci

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Proces rekrutacji nie musi być długi i pracochłonny. Oczywiście o ile pamięta się o odpowiednim doborze narzędzi rekrutacyjnych i dostosowaniu sposobu weryfikacji aplikantów do możliwości działu HR. Przydatne są więc rozwiązania pozwalające na zautomatyzowanie naboru kandydatów. Dlatego też podstawowym narzędziem kompleksowo wspierającym rekruterów w codziennej pracy jest system ATS. Zbiera on aplikacje kandydatów, pozwala wygodnie wyszukiwać najlepsze zgłoszenia, umożliwia pracę na kandydatach (m.in.: ocena, notatki, spotkania). Generuje również czytelne podsumowania i raporty według obranych kryteriów.

Dla osób prowadzących kilka procesów rekrutacyjnych równolegle wykonywanie tego typu zadań przy wsparciu intuicyjnego systemu ATS jest dużym ułatwieniem i oszczędnością czasu. Równocześnie jest on szansą na skrócenie czasu rekrutacji zgodnie z wymaganiami obecnego rynku pracy.

Przyjazna rekrutacja: ważny jest candidate experience

Przyjazna rekrutacja opiera się o zaangażowanie przedstawicieli pracodawcy w budowanie relacji z kandydatami uczestniczącymi w procesie.

Jej najważniejszym elementem jest sprawna komunikacja pomiędzy kandydatami a rekruterami. Obejmuje ona:

  • przesyłanie potwierdzenia o odbiorze aplikacji (podziękowanie za przesłanie CV),
  • przesyłanie informacji na temat szczegółów kolejnych spotkań,
  • udzielanie konstruktywnej odpowiedzi zwrotnej,
  • pozostawanie do dyspozycji kandydata na wypadek ewentualnych pytań.

Dlatego też komunikacja należy do jednych z najbardziej czasochłonnych elementów składających się na rekrutację. Jest ona  jednocześnie najlepszym sposobem na efektywny employer branding firmy.

O candidate experience pisaliśmy tutaj.

Przyjazna rekrutacja: ważny jest efekt

Fundamentem udanej rekrutacji jest jej odpowiednie przygotowanie techniczne i merytoryczne:

  • stworzenie lub aktualizacja /analiza opisu stanowiska,
  • ustalenie zapotrzebowania,
  • określenie profilu idealnego kandydata,
  • ustalenie metod rekrutacji i selekcji zgłoszeń,
  • opracowanie modelów komunikacji z kandydatami, co ma wpływ na candidate experience.

Jeśli proces rekrutacji na to samo stanowisko prowadzony jest z pewnymi odstępami czasowymi, warto archiwizować przydatne informacje w systemie, który umożliwia ich późniejsze odświeżenie i ponowne wykorzystanie. Jest nim elevato, który pozwala  w ramach założonych w systemie projektów rekrutacyjnych określać szczegóły każdego stanowiska. Umożliwia to sprawne docieranie do najważniejszych informacji dotyczących realizowanego w przeszłości procesu rekrutacji w dowolnym momencie po jego zakończeniu.

Przyjazna rekrutacja może być szybka i skuteczna

Przyjazna rekrutacja – dowiedz się, jak ją przeprowadzić krok po kroku. Pobierz bezpłatny ebook REKRUTACJA OD A DO Z.

W zależności od branży i rodzaju stanowiska można brać pod uwagę różnorodne kryteria. Powiedzą one, jak wiele czasu zajmuje przeprowadzenie pełnego procesu rekrutacji oraz czy jest on przyjazny kandydatom i skuteczny. Jednak analizowanie poszczególnych danych, wyciąganie z nich odpowiednich wniosków oraz wdrażanie ulepszonych metod pracy wymaga od rekrutera posiadania wielu umiejętności i odpowiednich zasobów czasowych. Te ostatnie można wygospodarować poprzez zastosowanie systemu ATS elevato, wspierającego rekruterów w prowadzeniu efektywnych rekrutacji.

Zobacz DEMO

Przyjazna rekrutacja, czyli troska o pozytywne wrażenia kandydatów w procesach rekrutacji, staje się istotnym elementem polityki wielu firm. Fakt ten nie wynika wyłącznie z szacunku do ludzi składających CV, ale także z sytuacji na rynku pracy i przekonania, że to się opłaca. Przyjazna rekrutacja ma po prostu wpływ zarówno na markę pracodawcy, jak i na markę konsumencką. Dodatkowo większość kandydatów nie tylko nie zaaplikuje ponownie do firmy, która nie stosowała dobrych praktyk w procesie rekrutacyjnym, ale i odradzi składanie CV innym kandydatom.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!