Dla wielu przedsiębiorstw rekrutacja i selekcja przyszłych pracowników to niekończący się ból głowy. Wobec skomplikowanej sytuacji na rynku pracy, coraz więcej firm musi mierzyć się z brakami kadrowymi i problemami ze znalezieniem personelu. Jednak do poświęcenia większej uwagi procesowi rekrutacyjnemu pracodawców zmuszają nie tylko trudności z pozyskaniem odpowiednich kandydatów na dane stanowisko. W przypadku „klęski urodzaju” stoi przed nimi wyzwanie selekcji. Obejmuje ono m. in. konieczność zapoznania się z nadesłanymi CV i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, bez gwarancji znalezienia kandydata spełniającego postawione wymagania. Kwestia selekcji w procesie rekrutacji to jeden z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa. Odpowiednio dobrani pracownicy zapewniają firmie poprawne funkcjonowanie i rozwój. Pozwalają też przetrwać w przypadku nieprzewidzianych trudności i kryzysów. Właściwie przeprowadzona, przy użyciu nowoczesnych technik, rekrutacja i selekcja zapewnia zatrudnienie pasujących do profilu i charakteru przedsiębiorstwa kandydatów o najlepszych kwalifikacjach.

Rekrutacja i selekcja – najważniejsze są podstawy

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Mimo nadejścia ery cyfrowej, wciąż niezmiennie najpopularniejszą metodą rekrutacji nowych pracowników pozostaje tradycyjne ogłoszenie o pracę. Decydując się na ograniczenie tylko do tego narzędzia rekrutacyjnego, pracodawca zawęża jednak pulę potencjalnych kandydatów do osób aktywnie poszukujących pracę. Pomija natomiast wszystkich tych, którzy nie czynią żadnych kroków, by znaleźć nowe zajęcie. A współczesne technologie i rewolucja mediów społecznościowych umożliwiają dotarcie we względnie łatwy sposób do osób o najlepszych kwalifikacjach w danym zawodzie.

e–book REKRUTACJA OD A DO Z

Poznaj zasady rekrutacji i selekcji kandydatów. Pobierz bezpłatny ebook REKRUTACJA OD A DO Z.

Równie istotnymi elementami pozyskiwania nowych pracowników co wybór metod rekrutacyjnych pozostają: charakterystyka stanowiska i określenie profilu idealnego kandydata oraz proces selekcji. Określenie parametrów procesu rekrutacyjnego wymaga namysłu i dbałości o szczegóły. Selekcja kandydatów pochłania natomiast najwięcej zasobów przedsiębiorstwa i decyduje o ostatecznym sukcesie. Poza wstępną selekcją nadesłanych CV i rozmową kwalifikacyjną istnieje wiele innych technik rekrutacyjnych. Pozwalających one określić nie tylko poziom umiejętności kandydata, ale również jego cechy charakteru, mocne i słabe strony czy osobowość. Duże przedsiębiorstwa, oprócz standardowego badania wiedzy, korzystają ze specjalistycznych testów psychologicznych, na osobowość, uzdolnienia czy umiejętności. Korzystają nawet z usług grafologów. Osobną grupę metod selekcji i rekrutacji pracowników stanowią testy projekcyjne. Mające one za zadnie nieświadome uwidocznienie emocji, postaw i zachowań pod wpływem dostarczonego materiału tekstowego lub wizualnego.

Rekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja wykorzystują współczesne
technologie cyfrowe i sposoby komunikacji

Warto znaczyć, że zarówno testy grafologiczne, jak i psychologiczne wzbudzają bardzo wiele kontrowersji. W przypadku zdecydowania się na użycie tych metod selekcji kandydatów należy zadbać o komfort i poszanowanie prywatności badanych. Testy psychologiczne powinny być przeprowadzane przez profesjonalnych psychologów. Zapewnia to jednocześnie prawdziwość uzyskanych danych, jak i zachowanie norm etycznych.

Rekrutacja i selekcja szkiełkiem nie okiem

Assessment center, nazywane również centrum ocen lub ocenami zintegrowanymi, uważa się za jedno z najskuteczniejszych i najdokładniejszych metod selekcji i rekrutacji pracowników. Jest również jedną z najbardziej skomplikowanych i czasochłonnych. Jej korzenie sięgają II wojny światowej, kiedy to była używana do oceny przydatności oficerów przez obie strony konfliktu. Obecnie stanowi formę łączenia różnych technik i metod rekrutacji i selekcji pracowników. Tworzy się ją na podstawie zarówno testów, jak i stawiania kandydatów w sytuacjach zbliżonych do ich przyszłych, codziennych obowiązków oraz obserwacji ich zachowań. Według światowych ekspertów, oceny zintegrowane dają największe szanse przyszłemu pracownikowi na osiągnięcie sukcesu na nowym stanowisku. Z powodu czasochłonności i kosztów związanych z tą techniką rekrutacji i selekcji, w Polsce używana jest jedynie przez największe korporacje. Jej   elementy jednak są stosowane w wielu branżach, nawet przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rekrutacja i selekcja 2.0, czyli system ATS

Komputery, telefony, aplikacje i media społecznościowe przeniknęły do praktycznie każdego aspektu naszego życia. Nic dziwnego więc, że używane są również w procesie rekrutacyjnym. Kolejną, stosunkowo młodą, a zapewniającym dużą skuteczność metodą rekrutacyjną jest applicant tracking system, w skrócie system ATS. Applicant tracking system to po prostu aplikacje (programy) pozwalające zarządzać procesem rekrutacji i bazą kandydatów. Mają też ułatwiać stały kontakt z przyszłym pracownikiem, automatyzować ogłoszenia rekrutacyjne, jak też katalogować nadesłane CV pod względem trafności. Jednym z narzędzi ATS jest elevato.

Wskaźniki KPI w rekrutacji

Poznaj funkcjonalności systemu ATS elevato. Zobacz DEMO >

Według zapewnień ekspertów pracy, udział elektroniki, specjalistycznego oprogramowania i automatyzacji procesu rekrutacyjnego będzie się tylko nasilał. Systemy ATS stanowią przyszłość rynku pracy, zapewniając względnie niskie koszty rekrutacji i dużą skuteczność w znajdowaniu najlepszych kandydatów

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!