Doświadczenia kandydatów to jeden z elementów istotnych dla budowania przewagi konkurencyjnej przez pracodawców, niezależnie od sytuacji na rynku pracy. Pandemia dotyka wszystkich obszarów naszego funkcjonowania. Wymusza zmiany nie tylko w sposobie pracy, ale wpływa również na proces rekrutacji i selekcji, przenosząc go do przestrzeni wirtualnej. Wobec nowego doświadczenia, jakim jest rekrutacja zdalna bez możliwości bezpośredniego spotkania face to face, i towarzyszącego wszystkim poczucia zagrożenia i lęku przed niepewną przyszłością po koronawirusie, candidate experience nabiera nowego znaczenia.

Rekrutacja zdalna

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Od lat większa część rekrutacji odbywa się zdalnie, począwszy od publikowania ogłoszenia w sieci, przez udostępnianie formularzy aplikacyjnych online, gromadzenie i przetwarzanie CV za pomocą systemów ATS, korzystanie z kompleksowych rozwiązań AI do oceny zdolności i postaw kandydatów, po pierwszy kontakt z uczestnikami rekrutacji via mail, telefon, WhatsApp czy Facebook Messenger. Można więc powiedzieć, że rekrutacja zdalna nie jest niczym nowym. Do rozwiązania pozostaje jeden element: spotkanie kwalifikacyjne.

Rozmowa rekrutacyjna online

Rozmowa rekrutacyjna “w realu” jest preferowana przez większość pracodawców i kandydatów. Ci pierwsi mają szansę zweryfikować swoje wyobrażenia o potencjalnym pracowniku i sprawdzić deklarowane przez nich umiejętności, ci drudzy – doświadczyć w bezpośrednim kontakcie kultury organizacyjnej firmy. Czy spotkanie rekrutacyjne online – przez Skype’a, Microsoft Teams, Google Hangouts lub inne narzędzie, może skutecznie zastąpić to tradycyjne?

Jakie atuty ma zdalne spotkanie rekrutacyjne

 • dowolny termin – na spotkanie rekrutacyjne online można umówić się o dowolnej godzinie w dowolnym dniu, dopasowując kalendarz rekrutera i kandydata
 • każda lokalizacja – uczestnicy rozmowy kwalifikacyjnej mogą przebywać w dowolnym miejscu, na przykład w domach
 • oszczędność czasu zarówno kandydata, który nie musi dojeżdżać do biura na spotkanie, jak i rekrutera
 • bezpieczeństwo – żadne środki ostrożności nie eliminują w pełni ryzyka zarażenia się COVID-19

Spotkanie online – co na to kandydaci?
Według badań około 30% kandydatów nie ma nic przeciwko spotkaniu rekrutacyjnemu online. Dotyczy to przede wszystkim młodszego pokolenia, które żyje w świecie wirtualnym, nie rozstaje się z telefonem, korzysta z narzędzi w chmurze i kontaktuje się z ludźmi z całego świata.

Spotkanie rekrutacyjne online jest etapem rekrutacji i różni się od tradycyjnej wersji jedynie okolicznościami, w jakich się odbywa. Zarówno przebieg rozmowy się nie zmienia, jak i organizacja tego wydarzenia, na które składają się m.in. zaproszenie kandydata, przygotowanie rekrutera do rozmowy, organizacja miejsca.

Rekrutacja zdalna

Zaproszenie na spotkanie online

Wzmianka o rekrutacji zdalnej powinna znaleźć się w ogłoszeniu o pracę. Warto też przypomnieć o tym fakcie kandydatowi po złożeniu przez niego aplikacji, a następnie w zaproszeniu na rozmowę. Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne online powinno zawierać wszystkie informacje, które zwiększą komfort kandydata i zmniejszą poziom jego stresu, wpływając na pozytywny candidate experience. Należą do nich na przykład instrukcja dołączenia do rozmowy i wskazówki co do stosowanych aplikacji i urządzeń, jak choćby sprawne łącze internetowe i włączona kamera.

Do przeprowadzenia rekrutacji zdalnej najlepiej skorzystać z rozwiązania zintegrowanego z systemem ATS, jak w przypadku elevato. Można też użyć powszechnie dostępnych narzędzi, jak Google Hangouts, WhatsApp, Microsoft Teams, Viber lub Facebook Messenger. Obecnie większość aplikacji do spotkań online działa nie tylko na komputerach czy laptopach, ale i na smartfonach. Warto jednak zwrócić uwagę na to przed wyborem rozwiązania.

Przeczytaj artykuł na blogu elevato: “Sztuczna inteligencja – aplikacje wspierające HR”

Co powinno zawierać zaproszenie

 • datę i godzinę planowanej zdalnie rozmowy rekrutacyjnej
 • planowany czas rozmowy rekrutacyjnej
 • informację o uczestnikach spotkania
 • informację o formie spotkania rekrutacyjnego
 • wylistowane zagadnienia, które będą poruszane podczas rozmowy
 • wymagany dress code
 • informację o narzędziu, z którego kandydat i rekruter będą korzystać wraz z krótkim manualem jego obsługi
 • link do wideokonferencji
 • kontakt telefoniczny do rekrutera
 • link do FAQ poruszającego wszystkie istotne kwestie związane ze zdalną rekrutacją

System elevato pozwala na dodawanie spotkań do kalendarza i automatyczne wysyłanie zaproszeń na spotkania za pośrednictwem wiadomości email i SMS. Dotyczy to zarówno spotkań tradycyjnych, jak i spotkań online za pomocą zintegrowanego z elevato systemu video-konferencji.

Zaproszenie kandydata na spotkanie online

Przykład wiadomości email z zaproszeniem na spotkanie online w systemie elevato.

Spotkanie rekrutacyjne online jest odpowiednikiem spotkania face to face w biurze. Z tego powodu podczas zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej kamera wideo musi być włączona. Wówczas kontakt będzie zbliżony do fizycznego spotkania twarzą w twarz.

Organizacja spotkania

Miejsce konwersacji, tak samo jak przypadku tradycyjnej rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w biurze, trzeba odpowiednio przygotować. Łącząc się z domu, należy przede wszystkim zadbać o sprawne połączenie internetowe, profesjonalny strój i postawę oraz atmosferę spokoju i neutralne otoczenie. Zarówno rozmowy domowników czy szczekanie psa, jak i osobiste przedmioty rozrzucone na kanapie mogą utrudniać koncentrację podczas spotkania online. Jeśli nie ma możliwości odbycia rozmowy w ustronnym miejscu, najlepiej skorzystać ze słuchawek. Rekrutacja zdalna nie zwalnia rekrutera z obowiązku zapoznania się z aplikacją kandydata i przygotowania pytań.

Przebieg spotkania

Rozpoczynając rozmowę rekrutacyjną, należy upewnić się, czy wszyscy uczestnicy dobrze się widzą i słyszą. Na jej początku, po przywitaniu się i prezentacji, trzeba przedstawić agendę spotkania. Warto podkreślić, że narzędzia takie, jak Skype, pozwalają na przesyłanie plików w czasie rzeczywistym i współdzielenia ekranu. Daje to możliwość sprawdzenia konkretnych umiejętności kandydata lub zaprezentowania firmy.

Spotkanie online z kandydatem

Video rekrutacja – ekran spotkania online w systemie elevato.

Spotkanie rekrutacyjne online powinno zakończyć się podziękowaniem za rozmowę oraz przedstawieniem kolejnych etapów rekrutacji i terminu udzielenia informacji zwrotnej.

Może się okazać, że proces decyzyjny wydłuży się albo też dalsze etapy rekrutacji zostaną zawieszone. Kandydaci, o ile zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o zmianach, zrozumieją sytuację.

Koronawirus wywrócił nasze życie do góry nogami. Postawił nowe wyzwania nie tylko przed kandydatami, ale i pracodawcami. Trudno przewidzieć, jak zmieni się rynek pracy w długiej perspektywie. Już zwiększyła się liczba zwolnień pracowników. Wkrótce może wzrosnąć rotacja kadry i zmniejszyć się liczba otwartych wakatów, kandydaci mogą zmienić preferencje na korzyść pracy zdalnej, umowy na czas nieokreślony, wycofywać się z procesu rekrutacyjnego lub zmieniać decyzję co do podjęcia pracy. Jedno jest pewne – będą oceniać pracodawcę przez pryzmat reakcji na zagrożenie i dostosowania się do obecnej sytuacji.

Integracja spotkań online w elevato

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o integracji spotkań online w elevato, skontaktuj się z nami – z przyjemnością pokażemy Ci możliwości naszego ATS-a!

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!