Dobra komunikacja z biznesem w rekrutacji jest kluczowa dla wyboru właściwego pracownika. Różne rozumienie założeń procesu rekrutacyjnego przez managera i rekrutera, nieinformowanie drugiej strony o problemach czy zmianach, brak chęci do bieżącego kontaktu wpływają bowiem negatywnie na końcowy efekt. Natomiast dobre relacje wynikające z wzajemnego szacunku, chęci do wymiany doświadczeń i dyskusji tworzą wspólnotę biznesowego celu. Tym samym dział Human Resources staje się partnerem biznesu.

Komunikacja z biznesem w rekrutacji

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Biznes powinien być więc zaangażowany w cały proces rekrutacyjny, począwszy od momentu tworzenia profilu kandydata. To rozwiązanie sprawia, że rekruter i hiring manager mają spójne wizje odnośnie poszukiwanego pracownika. Niezrozumienie oczekiwań kierownictwa może natomiast doprowadzić do wybrania nieodpowiedniego kandydata. Dobra komunikacja pomiędzy obiema stronami, sprawne zarządzanie informacją oraz procesem decyzyjnym owocują lepszą relacją z kandydatami, a to z kolei przekłada się na ich pozytywne doświadczenie. Zwłoka w udzieleniu przez managera odpowiedzi rekruterowi na temat wyselekcjonowanych kandydatów spowalnia proces rekrutacyjny. Może też przyczynić się do jego fiaska. Wybrana osoba, zniechęcona brakiem informacji zwrotnej, może po prostu przyjąć konkurencyjną ofertę pracy.

Najważniejsze obszary

  • Tworzenie profilu kandydata. Jasno sprecyzowane oczekiwania managera co do określonych kompetencji i doświadczenia, ale też cech osobowościowych wpływają na jakość procesu rekrutacji.
  • Tworzenie komunikatów. Hiring manager dysponuje największą wiedzą na temat branży i używanego w niej języka.
  • Wymiana opinii na temat kandydatów. Rekomendacje, uwagi, opinie ułatwiają wstępną selekcję.
  • Rozmowa kwalifikacyjna. Manager może uczestniczyć w spotkaniach z wyselekcjonowaną grupą po to, by wskazać osobę najbardziej dopasowaną do zespołu.
  • Zakończenie procesu rekrutacyjnego. Manager może osobiście poinformować wybranego kandydata o swojej decyzji, co będzie początkiem budowy pozytywnej relacji.
  • Proces onboardingu. Dobrze zaplanowane wdrożenie nowego pracownika przekłada się na jego zaangażowanie, wydajność i lojalność.

komunikacja z biznesem w rekrutacji

ATS a komunikacja z biznesem w rekrutacji

Udział w rekrutacjach jest dla managerów dodatkowym obowiązkiem, na który – jak deklarują – nie mają czasu. Problem ten w znaczący sposób rozwiązują nowoczesne systemy rekrutacyjne ATS, dzięki którym wymiana informacji jest wygodna i szybsza niż tradycyjnymi metodami. Przykładem takiego narzędzia HR jest elevato.

  • Wszystkie działania składające się na rekrutację mogą przebiegać za pośrednictwem systemu elevato. Tym samym komplet danych, rekomendacje, notatki, opinie oraz cała komunikacja z kandydatami gromadzone są w jednym miejscu i nie są przechowywane w skrzynkach pocztowych managerów czy na dyskach komputerów.
  • ATS elevato jest wygodną platformą współpracy managerów i rekruterów. Hiring manager może zgłosić za jego pośrednictwem wakat, na podstawie którego pracownik działu HR przygotuje i dystrybuuje ogłoszenie o pracę. Zmiany statusów są widoczne dla wszystkich osób zaangażowanych w proces rekrutacyjny. Hiring manager ma bieżący dostęp do raportów z przebiegu procesu za pomocą komputera, laptopu, telefonu. Rekruterzy z kolei dysponują funkcją udostępniania managerom wszystkich albo wybranych kandydatów i innych danych w ramach konkretnego procesu rekrutacyjnego. Wszyscy mogą za pomocą systemu dzielić się uwagami i rekomendacjami.
  • Elevato posiada funkcję obserwatora, dzięki której rekruter może założyć indywidualne konta dostępu dla użytkowników biznesowych, np. dla menedżera działu czy przedstawiciela firmy klienta, a następnie przypisać ich do wybranych projektów rekrutacyjnych. Użytkownik korzystający z funkcji obserwatora ma prawo do przeglądania udostępnionych dla jego konta aplikacji. Może zapoznać się ze wszystkimi informacjami na temat kandydata, ale pobrać w formacie pdf wyłącznie interesujące go dane. System elevato pozwala mu na sporządzenie notatek, rekomendacji i ocen na temat wybranych aplikacji. Wgląd do nich mogą mieć inni uczestnicy danego projektu rekrutacyjnego. Dzięki tej opcji wszystkie osoby zaangażowane w proces rekrutacyjny mają aktualną wiedzę na temat jego przebiegu. Mogą w nim też aktywnie uczestniczyć. Automatycznie decyzje odnośnie kandydatów zapadają szybciej. Tym samym dział HR sprawniej otrzymuje informację zwrotną od biznesu i może ją przekazać kandydatom.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!