Systemy HR – 6 korzyści dla biznesu

Dla każdego rozwijającego się przedsiębiorstwa przychodzi czas, gdy tabele w arkuszu kalkulacyjnym, notatki i inne sposoby na zarządzanie pracą przestają wystarczać. Nie inaczej jest w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Niezależnie od tego, jak zdolnych mamy pracowników w tym dziale i jak dobrze zorganizują oni swoją pracę, nadejdzie moment, gdy zostaną przytłoczeni jej ilością. Chcąc tego uniknąć, inwestujemy w systemy HR. Jakie korzyści dla pracowników i biznesu niesie za sobą ich zastosowanie?

Systemy HR - 6 korzyści dla biznesu

1. Wsparcie zarządzania dokumentami

Systemy HR nie są programami do zarządzania dokumentami sensu stricto, ale znacząco usprawniają ten proces. Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji, pracowników i spraw związanych z zatrudnieniem znajdują się w jednym miejscu. System na bieżąco archiwizuje dokumenty związane z kadrami. Dodatkowo w jednym miejscu gromadzimy wszystkie dokumenty dotyczące pracownika, począwszy od procesu jego rekrutacji.

+ ułatwiony dostęp do dokumentów i ich archiwizowanie
+ kontrola dostępu do ważnych dokumentów

2. Skuteczna rekrutacja

System wspomagający proces rekrutacji pozwala na automatyczną publikację ofert pracy w wielu miejscach w sieci. Zgłoszenia kandydatów trafiają do jednej bazy danych, gdzie możemy je dowolnie segmentować, przeszukiwać i analizować. Dodatkowo dane potencjalnych kandydatów możemy łatwo zaktualizować, korzystając z szybkiego połączenia z serwisem LinkedIn. Serwisy społecznościowe pełne są informacji na temat kandydatów, ale ich przeszukiwanie wymaga czasu i energii.

+ proste połączenie z LinkedIn,
+ rekrutowanie tam, gdzie dzisiaj znajdują się potencjalni pracownicy,

3. Łatwiejsze zarządzanie pracownikami

Zmienił się sposób pracy. Coraz więcej osób pracuje zdalnie w modelu zadaniowym, gdzie liczy się efekt, a nie godziny spędzone na stanowisku pracy.Powyżej pewnej skali organizacji, bez wsparcia odpowiednimi systemami informatycznymi, skuteczne zarządzanie takim zespołem i rozwijanie jego kompetencji nie jest możliwe.

+ zarządzanie pracownikami poprzez cele (MBO)
+ rozwijanie kompetencji zespołu

4. Wsparcie działów HR

System HR to tylko narzędzie, które wspomaga dział zarządzania zasobami ludzkimi. Nie jest w stanie zastąpić pracujących w nim ludzi, ale pozwala na oszczędność czasu, identyfikację negatywnych trendów i tworzenie strategii motywujących i angażujących zespół.

+ oszczędność czasu specjalistów HR poprzez automatyzację procesów
+ możliwość tworzenia nowych strategii zarządzania zasobami ludzkimi

5. Wyłanianie talentów

Systemy HR usprawniają tworzenie modeli kompetencji dla poszczególnych stanowisk. Pozwala to zidentyfikować obszary wymagające poprawy, ale jest też przydatne w wyłanianiu najlepszych. Nie musimy zdawać się wyłącznie na intuicję i doświadczenie managerów. Choć są i będą oni kluczowi, warto dać im narzędzia wspomagające, które wydobędą ich potencjał.

+ łatwe tworzenie modeli kompetencji dla stanowisk
+ identyfikacja najlepszych pracowników

6. Realizowanie strategii organizacji

Nawet najlepsza strategia nie pozwoli nam osiągnąć celu, jeśli nie posiadamy pracowników zdolnych wprowadzić ją w życie. Systemy HR analizują obszary niedoborów wiedzy lub umiejętności.Uzyskujemy w ten sposób odpowiedź na pytanie, czy nasi pracownicy mają potrzebne kompetencje, potrzebne do realizacji naszych planów strategicznych.

+ analiza kompetencji pracowników i identyfikacja luk kompetencyjnych
+ pewność posiadania kompetencji potrzebnych do realizacji strategii

Jesteś gotowy na zmiany?

Wdrożenie systemu HR to nie tylko zmiana systemu pracy. Możliwości, które odkrywają organizacje wraz z wykorzystaniem tego narzędzia, zmieniają często podejście do realizacji strategii. Począwszy od uporządkowania danych i analizy stanu, w jakim znajduje się organizacja, przez rozwijanie pracowników i ich kompetencji, aż po realizację wspólnego celu.

Dodaj komentarz