Charyzmatyczny przedsiębiorca Richard Branson twierdzi, że decydujący wpływ na to, czy biznes okaże się sukcesem, czy porażką mają pracownicy. Mówi: “(…) dobrzy ludzie nie tylko są kluczowi dla firmy, oni są firmą! Znalezienie ich, zarządzanie nimi, inspirowanie ich i zatrzymanie przy sobie to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed przywódcami biznesowymi (…)”. Skoro tak jest, fundamentem sukcesu firmy są – pośrednio – rekruterzy, i szerzej całe działy HR. Dynamicznie zmieniający się biznes potrzebuje pracowników, którzy nie tylko potrafią sprostać aktualnym oczekiwaniom pracodawców, ale mają również potencjał, by rozwinąć kompetencje potrzebne na stanowiskach przyszłości. Działy Human Resources stoją więc przed nie lada wyzwaniem. By mu sprostać, muszą dostosować się do zachodzących zmian społecznych, technologicznych i biznesowych. Temu celowi służą szkolenia HR.

Szkolenia HR

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Czytając teksty branżowe, nie można się pozbyć wrażenia, że współczesny rekruter powinien być prawdziwym człowiekiem renesansu, który nie tylko potrafi naprawić rakietę kosmiczną taśmą klejącą, ale też zapobiec głodowi w Afryce… Musi być jak bulterier… jak byk… jak Tomy Lee Jones w „Ściganym”, a równocześnie czuły jak noc! Pomniejsze super moce są również mile widziane.

Dajcie swoim pracownikom bardziej wyszukane zadania i lepsze narzędzia. Odkryjecie, że potrafią oni udźwignąć większą odpowiedzialność i wykonywać swoją pracę w mądrzejszy sposób. Bill Gates

Poważniej mówiąc, dobry rekruter musi odnajdywać się w roli detektywa, stratega, logistyka, analityka, psychologa, negocjatora i dyplomaty. Nie mogą mu być obce również podstawy marketingu. W końcu ogłoszenie o pracę stało się towarem, aplikant klientem, a rozmowa o pracę – sprzedażą. Musi też sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnych technologii oraz narzędzi i sposobów komunikacji, które rewolucjonizują procesy rekrutacji i selekcji. Innymi słowy, by być skutecznym, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z wielu, często bardzo oddalonych od siebie, obszarów. Zawód rekruter wymaga więc elastyczności niezbędnej w dostosowywaniu się do zmian oraz nieustannego poszerzania kompetencji. W ten sposób niezbędnym elementem rozwoju zawodowego rekrutera stają się szkolenia HR.

Rekrutacja jest pod pewnymi względami podobna do procesu zaopatrzenia, gdyż dąży do pozyskania właściwych ludzi we właściwym czasie i miejscu oraz za właściwą cenę.
Dorothy M. Stewart

Rosnące wymagania kandydatów, deficyt kompetentnych pracowników w wielu branżach i związana z tym konkurencja, jak też oczekiwania pracodawców sprawiają, że o sukcesie lub porażce rekrutacji decyduje wiele czynników. Należą do nich znajomość branży, umiejętność wyboru odpowiedniej strategii, kanałów komunikacji, metod marketingowych, technik selekcji oraz narzędzi informatycznych. Te ostatnie pozwalają nie tylko zoptymalizować koszty i zaoszczędzić czas, ale również podnoszą jakość procesów i wpływają na candidate experience. To co więc kiedyś było dziecinnie proste, dzisiaj wymaga od rekruterów coraz więcej wysiłku. Na konkurencyjnym rynku pracy o sukcesie decydują: wiedza, umiejętności i predyspozycje rekrutera. W tej sytuacji dbałość rekrutera o rozwój zawodowy i osobisty oraz korzystanie z bogatej oferty szkoleń jest niezbędne.

szkolenia HRJednym z popularnych sposobów przyswajania wiedzy są szkolenia on-line, np. webinary.

Szkolenia dla rekrutera

Szkolenia HR umożliwiają zdobycie wiedzy lub też poszerzenie kompetencji w zakresie efektywnego prowadzenia rekrutacji, wykorzystywania różnorodnych metod selekcji kandydatów oraz rozwijania umiejętności indywidualnych rekrutera.

Rozwój umiejętności rekruterskich

Szkolenia HR z zakresu umiejętności rekruterskich mogą dotyczyć podstaw zawodu, począwszy od planowania i kontraktowania procesu rekrutacyjnego, przez budowanie profilu kandydata, tworzenie przyciągających talenty ogłoszeń rekrutacyjnych, pozyskiwanie kandydata z rynku, aż po selekcję i onboarding. Mogą również koncentrować się na technikach selekcji, w tym standardowej rozmowie kwalifikacyjnej, metodach kompetencyjnych, wywiadzie behawioralnym, procesach Assessment/Development Center (AC/DC) i innych. Mogą także dotyczyć zagadnień takich, jak choćby optymalizowanie projektów rekrutacyjnych pod względem rezultatów biznesowych, projektowanie candidate experience i budowanie relacji z kandydatem, co szczególnie istotne w sourcingu i direct search.

Znajomość nowoczesnych systemów ATS

System do rekrutacji ATS (Applicant Tracking System) jest stosowany w większości dużych przedsiębiorstw. Kompleksowo wspiera prowadzenie procesów rekrutacyjnych. Pozwala szybciej i bardziej efektywnie pozyskiwać nowych pracowników. Zaoszczędzony dzięki ATSowi czas rekruter może przeznaczyć na zdecydowanie ważniejsze zadania niż mechaniczne klikanie w klawiaturę. System do rekrutacji, taki jak elevato, posiada również rozbudowane funkcjonalności analityczne, pozwalające na mierzenie KPI procesów. Ułatwia również zarządzanie RODO. Każdy rekruter powinien odbyć szkolenia HR dotyczące możliwości zastosowania ATSu w procesach związanych z zasobami ludzkimi.

Znajomość systemów opartych na sztucznej inteligencji

Szkolenia HR obejmują też zagadnienia z zakresu nowych technologii, choćby sztucznej inteligencji. AI wykorzystywana jest bowiem coraz szerzej w procesach rekrutacyjnych. Służy do analizy danych i weryfikacji informacji zawartych w dostarczonych CV. Dzięki chatbotom umożliwia zbieranie, bez udziału człowieka, najpotrzebniejszych informacji o drodze zawodowej i preferencjach kandydatów. Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji pomagają również w ocenie realnych kwalifikacji kandydata… a nawet informują, kiedy mija się on z prawdą. Narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji potrafią też dostosować komunikaty i sposób ich dostarczenia do preferencji poszczególnych osób. W ten sposób usprawniają i udoskonalają komunikację, wspierając budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Marketing rekrutacyjny

Znajomość marketingu przestała być domeną pracowników… marketingu. W obecnych czasach rekruter musi posiadać przynajmniej podstawową wiedzę z tego zakresu. Jest to warunek, by docierać z ofertą do grupy docelowej i skutecznie pozyskiwać pracowników. Szkolenia HR poświęcone są więc różnym zagadnieniom z zakresu marketingu rekrutacyjnego. Należą do nich m.in.: lejek marketingowy jako narzędzie wspierające planowanie ścieżki komunikacji z kandydatami i jej monitoring, employer branding oraz personal branding rekrutera jako działania budujące markę pracodawcy, social recruiting, planowanie kampanii reklamowych w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach, analityka internetowa, remarketing.

Szkolenia HR – inne zagadnienia

Każdy pracownik działu HR jest odpowiedzialny za własny rozwój zawodowy. Umiejętności społeczne i psychofizyczne w pracy rekrutera są nie do przecenienia. Szkolenia HR z zakresu doskonalenia kompetencji miękkich obejmują zagadnienia, takie jak: efektywna komunikacja i umiejętność współpracy w zespole, organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie, odporność na stres, zdolności adaptacyjnych, kreatywność, przywództwo. Rekruterzy działający w niektórych branżach, na przykład IT, powinni przejść przeszkolenie w tym obszarze.

Webinaria elevato

Zapraszamy na cykl szkoleń online dla osób odpowiedzialnych za rekrutację i selekcję pracowników – webinaria HR mają formę bezpłatnego szkolenia online, dającego uczestnikom dostęp do rzetelnej i aktualnej wiedzy. Więcej o webinariach przeczytasz we wpisie webinaria HR.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!