Do 2020 r. globalna wartość rynku AI wzrośnie z 8 mld USD w 2016 r. do niemal 50 mld USD. Sztuczna inteligencja w rekrutacji umacnia swoją pozycję od kilku lat i wkrótce stanie się obowiązkowym narzędziem HR. Ma ogromy potencjał zwiększania efektywności rekrutacji z punktu widzenia pracodawcy i szybszego znajdowania zatrudnienia przez pracownika. Już teraz oferuje osobom rekrutującym automatyzację procesu pozyskiwania i selekcji kandydatów na podstawie określonych parametrów i uczenia maszynowego (wykorzystywanie danych i doświadczeń w celu automatycznego dostosowywania algorytmów). Niektóre rozwiązania są w stanie przeanalizować ponad 300 milionów profili społecznościowych, co jest nieosiągalnym zadaniem dla armii ludzi. AI sprawdza się w sourcingu, ocenie kandydatów, dopasowaniu komunikacji do konkretnych odbiorców, analizie istniejącej bazy osobowej pod kątem prowadzonej rekrutacji, a także identyfikacji największych pasywnych talentów w zespole pracowników.

Sztuczna inteligencja w rekrutacji

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Kilka słów o Artificial Intelligence

Termin Artificial Intelligence (AI) został stworzony przez Johna McCarty’ego. Ten amerykański informatyk użył go na konferencji w Darthmouth w 1956 roku poświęconej inteligentnym maszynom. Opisał on sztuczną inteligencję jako „konstruowanie maszyn, o których działaniu dałoby się powiedzieć, że są podobne do ludzkich przejawów inteligencji.”.

„Każdy aspekt uczenia się, jak również każda inna własność inteligencji mogą być w zasadzie opisane tak precyzyjnie, że można będzie zbudować maszynę zdolną do ich symulacji…”

Współcześnie istnieje wiele definicji sztucznej inteligencji, uzależnionych od sposobu jej postrzegania. Sztuczna inteligencja jest coraz szerzej obecna w naszym życiu i jak – uważają eksperci – być może osiągnie poziom ludzkiego umysłu przed 2040 rokiem. Znajduje także zastosowanie w zakresie Human Resources, w tym w procesie rekrutacji.

AI w rekrutacji

Obecnie potencjał sztucznej inteligencji w dziedzinie HR przejawia się najwyraźniej w powtarzalnych zadaniach, takich jak np. przeglądanie CV, a także w chatbotach zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym. AI w rekrutacji nie jest w stanie zastąpić człowieka, oszczędza jednak jego czas, automatyzując niektóre procesy i analizując dane. Dzięki temu rekruter może skupić większą uwagę na budowaniu dobrych relacji z kandydatami i lepszą współpracę z biznesem.

Inteligentne narzędzie weryfikacji kandydatów

Sztuczna inteligencja w rekrutacji pozwala na wykreowanie wzorca idealnego kandydata na dane stanowisko, a następnie porównywanie poszczególnych zgłoszeń. Umożliwia także tworzenie baz danych kandydatów i zapamiętywania określonych ich cech oraz dopasowania do profilu w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Daje też możliwość sprawdzania wiarygodności informacji w dostarczonych przez kandydatów dokumentach, przeczesując ogólnodostępne źródła danych i publiczne profile w mediach społecznościowych. Może automatyczne dystrybuować quizy i ankiety, które mają zweryfikować deklarowane umiejętności. Jest w stanie – na podstawie dotychczasowej ścieżki zawodowej - przewidzieć dalsze losy kandydata. Uczy się na podstawie napływających danych, którzy kandydaci i o jakim doświadczeniu, umiejętnościach, cechach charakteru spełnili pokładane w nich nadzieje. Znacznie skraca więc czas wstępnej selekcji zgłoszeń, która przy użyciu tradycyjnych metod trwa najdłużej z wszystkich etapów rekrutacji.

AI w rekrutacji: chatboty

Zaawansowane chatboty wykorzystujące sztuczną inteligencje sprawdzają się w pozyskiwaniu, selekcjonowaniu i konwersacji z kandydatami w czasie rzeczywistym. Nie są one w stanie zastąpić rozmowy z żywym człowiekiem, ale poprawiają candidate experience. Podstawą pozytywnego doświadczenia kandydata jest bowiem skuteczna komunikacja. A chatboty wchodzą w interakcję z kandydatem w czasie rzeczywistym za pomocą czatu na stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub w dedykowanych aplikacjach i komunikatorach. Zadają pytania oparte na wymaganiach dotyczących pracy, wysyłają informacje dotyczące firmy lub stanowiska, których oczekuje kandydat, sugerują kolejne kroki. Na podstawie preferencji kandydata i jego umiejętności przedstawiają dostępne opcje zatrudnienia. Zastosowanie AI w rekrutacji może więc zastąpić etap wstępnej selekcji kandydatów.

Sztuczna inteligencja w rekrutacji – cyfrowe wywiady

Sztuczna inteligencja potrafi wyselekcjonować kandydatów na podstawie analizy mowy kandydata. Bazując na słowach i intonacji, jest w stanie określić jego osobowość, zaangażowanie, szczerość czy zdolności komunikacyjne. Ma także zdolność oceny emocji i osobowości na podstawie analizy mimiki twarzy podczas wideo rozmowy rekrutacyjnej. Usprawnia to proces weryfikacji kandydatów.

sztuczna inteligencja w rekrutacji

Inne zastosowania

75% potencjalnych kandydatów to kandydaci pasywni. Nie składają oni aplikacji, a nawet nie odwiedzają serwisów pracy i nie reagują na kampanie rekrutacyjne. Sztuczna inteligencja może ich wyszukać, a następnie przeanalizować ich aktywność. Ocenić, czy dany kandydat pasywny jest gotowy na zmianę i czy warto przedstawić mu swoją ofertę zatrudnienia. AI pozwala także na regularną aktualizację profilów kandydatów zapisanych w bazie ATS, jak również weryfikację, czy są oni zainteresowani ponownym uczestnictwem w procesie rekrutacji. Inteligentne oprogramowanie może również analizować słowa kluczowe zawarte w ogłoszeniach o pracę, na które najlepiej reagują kandydaci. Potrafi również dostosować treści i sposób ich dostarczenia do preferencji poszczególnych osób. Sztuczna inteligencja znajduje również zastosowanie w procesie onboardingu, a także zarządzania doświadczeniem pracowników. Jest w stanie dopasować benefity precyzyjnie do konkretnej osoby w firmie.

sztuczna inteligencja w rekrutacji
4 argumenty za AI w rekrutacji

  • Najważniejszą korzyścią z wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesach rekrutacyjnych jest oszczędność czasu. Wynika ona przede wszystkim z automatyzacji powtarzalnych działań, które są pracochłonne, żmudne, nudne i absorbują zwykle rekrutera.
  • Nie do przecenienia jest fakt, że sztuczna inteligencja może pracować 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, bez stresu i zmęczenia. Jest odporna na uprzedzenia wynikające z płci, wieku czy też pochodzenia kandydatów. Poddaje ocenie jedynie ich kompetencje i umiejętności.
  • Równocześnie AI podnosi jakość zatrudnienia, wpływając na zmniejszenie rotacji pracowników. Minimalizuje zagrożenie pozyskiwania osób, odznaczających się niską wydajnością i małym zaangażowaniem. Dostarcza sprofilowane dane, dzięki czemu pomaga w identyfikacji i weryfikacji dopasowania kandydatów do założonych kryteriów. Rekruter może szybciej podejmować lepsze decyzje i szybciej reagować na potrzeby biznesu.
  • Sztuczna inteligencja w rekrutacji znacząco usprawnia analitykę procesów w celu skrócenia ich trwania i udoskonalenia strategii. Śledzenie wskaźników KPI może bowiem zajmować lwią część czasu rekrutera. Sztuczna inteligencja jest w stanie znacznie szybciej niż człowiek analizować zbiory danych.

Sztuczna inteligencja obniża koszty pracy i podnosi efektywność. Analizuje zachowania i preferencje ludzi – kandydatów i pracowników, oraz wyciąga wnioski z ogromnej puli danych. Błyskawicznie uczy się i rozwiązuje problemy. AI w rekrutacji jest szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!