Czy trzeba rejestrować zbiór kadrowo-płacowy w GIODO?

Każda firma w momencie zatrudnienia pracownika, staje się administratorem jego danych i ma obowiązek je przetwarzać zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Przepisy te, a dokładnie Art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, zwalniają z obowiązku zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych administratorów przetwarzających dane w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, (…). Nie ma więc znaczenia forma zatrudnienia – zwolnienie obejmuje zatrudnienie pracownicze, jak i niepracownicze, w szczególności cywilnoprawne. Dotyczy to zarówno obecnych jak i byłych pracowników.

Warto wyjaśnić, że jeżeli u pracodawcy wyznaczony i zgłoszony do GIODO został Administrator Bezpieczeństwa Informacji i to on prowadzi jawny rejestr zbiorów, zbiór kadrowo-płacowy nadal nie podlega obowiązkowi ujawniania go w takim rejestrze. Nie musi więc figurować ani w rejestrze GIODO, ani w jawnych rejestrach prowadzonych przez ABI.

Każdy administrator danych powinien pamiętać, że zwolnienie z obowiązku rejestracji, nie oznacza zwolnienia z obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz dopełnienia innych obowiązków.

Autor:

Maria Lothamer

Informatyk i audytor, partner zarządzający w firmie iSecure Sp. z o.o., specjalizującej się w doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych.

Dodaj komentarz