W ostatnich latach określenie „Agile” odmieniane jest przez przypadki. Temat zwinności pojawia się nie tylko w kontekście branży IT, ale i innych gałęzi biznesu. Nie omija również procesów związanych z kapitałem ludzkim. Jednym z nich jest zwinne zarządzanie projektami, w tym rekrutacją.

Zwinne zarządzanie

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Metodyka Agile narodziła się w środowisku IT w wyniku z rosnącego od lat 90. zapotrzebowania na oprogramowanie. W związku z rozwojem technologii, zmieniającymi się potrzebami biznesowymi, a tym samym wymaganiami klientów tradycyjne modele projektowe przestały się sprawdzać. Branża IT testowała inne sposoby podejścia do wytwarzania oprogramowania. Spotkanie liderów nowego sposobu myślenia w 2001 r. w ośrodku wypoczynkowym Snowbird w Stanach Zjednoczonych zaowocowało tzw. Manifestem Agile (Manifesto for Agile Software Development), deklaracją zawierającą zasady i wartości tzw. zwinnych metod. Manifest rozpoczyna się od stwierdzenia: “Odkrywamy nowe metody programowania, dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych”. Obejmuje cztery najważniejsze zasady zwinności, które głoszą, że ważniejsze są:

  • osoby i interakcje niż procesy i narzędzia,
  • działające oprogramowanie niż rozbudowana dokumentacja,
  • współpraca z klientami niż negocjacje umów,
  • reagowanie na zmianę niż wykonywanie założonego planu.

Zwinne zarządzanie – zasady

Metodyka Agile powinna spełniać 12 zasad, które można streścić:
1. produkt nie musi być idealny, ale ma działać i być użyteczny,
2. zmiany są naturalne – zwinne procesy wykorzystują zmiany w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej klienta,
3. komunikacja z zespołem i klientem podczas całego procesu jest niezbędna,
4. najważniejsza jest samodzielność i współpraca oparta o szacunek, wsparcie i zaufanie,
5. należy poszerzać wiedzę i doskonalić się, nie obawiać się nowych pomysłów, porażek i prób.

Metodyka Agile zakłada więc elastyczność, transparentność i zdrowy rozsądek. Według niej ważniejsze niż długoterminowe planowanie i sztywne trzymanie się wymagań jest podejście iteracyjne, umożliwiające regularne dostarczanie mniejszych części finalnego rozwiązania, a także otwartość na zmiany i usprawnienia pracy. Istotniejsi niż ustalone procesy są ludzie. Bezpośrednia komunikacja zarówno między członkami zespołu, jak też klientami umożliwia poprawianie procesu wytwórczego i może zapewnić lepszy finalny produkt. O organizację i systematykę pracy dbają członkowie zespołu, odpowiadając za postawione zadania. Więcej>

Metodyka Agile wymaga zwinnego sposobu myślenia. Agile Mindset definiuje się jako stan umysłu, filozofię, zestaw postaw i przekonań, na które składają się umiejętność wspólnego dążenia do sukcesu, pragnienie wiedzy i doskonalenia się, pragmatyzm, przystosowanie do zmian, gotowość do podejmowania ryzyka i porażki.

metodyka Agile

Zwinny HR

Zwinny sposób myślenia znajduje zastosowanie w sferze zarządzania kapitałem ludzkim. U jego podstaw leżą elastyczność, otwartość na zmianę, umiejętne dostosowywanie się do sytuacji i pracowników, dobra komunikacja. Metodyka Agile umożliwia transparentną weryfikację prac nad projektem oraz otrzymywanie natychmiastowej informacji zwrotnej, co pomaga w znajdowaniu rozwiązań. Dodatkowo wpływa na zaangażowanie członków zespołu i jakość ich pracy oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na poziomie merytorycznym, z dbałością o relacje. Ułatwia to budowanie zaufania i zyskiwanie wartościowego feedbacku, a tym samym doskonalenie procesów. Metodyka Agile w zarządzaniu wpływa na kreowanie środowiska, które sprzyja odwadze, autonomii, rozwojowi, poczuciu sensu, a w efekcie pracy w oparciu o motywację wewnętrzną. Przynosi to konkretną wartość biznesową oraz rozwój indywidualny i zespołowy.

Zwinna rekrutacja

Metodyka Agile znacznie skraca czas potrzebny na rekrutację oraz usprawnia wszystkie procesy. Pozwala szybko zareagować na sytuację na rynku pracy i wybrać najlepszych dostępnych kandydatów. Umożliwia również wyróżnienie się spośród konkurentów walczących o kompetentnych pracowników i dotarcie z ofertą do odpowiedniej grupy, a także zaprojektowanie pozytywnego doświadczenia kandydatów na wszystkich etapach jego interakcji z firmą.

Przeczytaj na blogu elevato “Gospodarka 4.0 – jak będzie wyglądać rynek pracy“.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!