Pracownicy

Przekształć potencjał pracowników w prawdziwą wartość

Moduł Pracownicy służy do tworzenia, przechowywania oraz szybkiego i łatwego wymieniania informacji na temat pracowników firmy we wszystkich procesach HR.  Dzięki współpracy w obrębie jednej platformy wymiana danych pomiędzy modułami następuje automatycznie, eliminując możliwości pomyłek oraz skracając czas prowadzonych projektów.

Kompletne i zawsze aktualne dane każdego pracownika mogą zostać wykorzystane w każdym wymagającym tego procesie HR, takim jak rekrutacja wewnętrzna, zarządzanie talentami, ocena pracownicza czy planowanie szkoleń. Dzięki elevato wszystkie nowe informacje na temat pracowników, zarówno te wprowadzane okresowo (np. oceny), jak i te zmieniane na bieżąco (np. szkolenia), są zawsze dostępne i zawsze aktualne.

Platforma do zarządzania pracownikami - korzyści

 • Szybki wgląd w kompletne dane każdego pracownika w firmie:
  • Dane personalne – karta pracownika
  • Stanowisko w strukturze firmy
  • Historia zatrudnienia w firmie
  • Raporty z ocen
  • Szkolenia
  • Certyfikaty
  • Dokumenty
 • Integracja danych na temat personelu - podstawa platformy elevato oraz punkt wyjścia we wszystkich procesach związanych z HR.
 • Bieżąca aktualizacja oraz dostępność danych pracowników dla wszystkich procesów HR jest kluczowa dla poprawnego funkcjonowania polityki zatrudnienia w firmie.
 • Dostęp do dokumentacji pracowniczej w szybki i wygodny sposób dzięki prowadzeniu elektronicznych teczek personalnych.
 • Struktura organizacyjna firmy ukazująca przejrzyście hierarchię w organizacji.

Narzędzia rozwoju pracowników

Centralizacja i integracja danych na temat naszych pracowników daje także wymierne korzyści pracownikom wpływając pozytywnie na ich rozwój. Mając dostęp do platformy mogą oni śledzić na bieżąco swoje oceny, sprawdzać cele stawiane przed nimi indywidualnie i w ramach grup (cele strategiczne). Mogą także korzystać z feedbacku dawanego im przez przełożonych. Częstszy kontakt z takimi informacjami zwiększa świadomość strategii w organizacji i prowadzi do poprawy motywacji w zespole. Dodatkowo każdy pracownik może uzupełniać dane na swój temat w zakresie zdobytej wiedzy, zdobytych umiejętności i certyfikatów. Świadomość że dane te są aktualizowane i analizowane przez pracodawcę zwiększa motywację do samorozwoju, korzystania z możliwości szkoleniowych czy elementów e-learningu, które często są integrowane z platformą wspomagającą miękki HR w organizacji.

Do pobrania

Elevato Software Pracownicy Elevato Software Pracownicy
Informacje na temat modułu Pracownicy.
Plik PDF Plik PDF, 1,74 MB

Karta pracownika Karta pracownika
System pozwala eksportować do pliku PDF karty pracowników zawierające wszystkie informacje przechowywane w bazie.
Plik PDF Plik PDF, 84 kb

Galeria zdjęć

Aby przekonać się, jak rozwiązania elevato usprawnią pracę działu HR w Twojej firmie, napisz do nas.