Ocena okresowa pracownika

Innowacyjność, potencjał, rozwój, intelekt

Platforma elevato to narzędzie online do oceny pracowników w oparciu o model kompetencji oraz zarządzanie celami. Zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu oceny pozwala obniżyć koszty samego procesu, ale przede wszystkim - pozawala zyskać bezcenną wiedzę o pracownikach dzięki dogłębnym i dokładnym raportom. Dzięki platformie elevato oceny okresowe pracowników nie muszą być czasochłonnym procesem, który wymaga pisania wielu dokumentów i w efekcie wnosi niewielką wartość do działania firmy.

Ocena okresowa pracownika i ocena 360 stopni pozwalają szybko zdiagnozować luki kompetencyjne w organizacji oraz dostosować plany rozwoju pracowników do indywidualnych potrzeb. System oceny pracowników może być wdrożony jako część platformy lub jako niezależny moduł, dostępny również w chmurze.

Prezentacja

Platforma do oceny pracowników - korzyści

 • Ocena 180 stopni prowadzona w oparciu o kryteria zdefiniowane przez dział HR dla danego stanowiska lub pracownika. Zintegrowana z systemem funkcjonalność Rozmowa rozwojowa (oceniająca).
 • Ocena 360 stopni dająca wielostronny obraz pracy i kompetencji pracownika. Więcej >>
 • Ograniczenie czasu i kosztów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzania ocen pracowniczych.
 • Analiza luk kompetencyjnych w firmie.
 • Ograniczenie czasu poświęcanego przez pracowników na wypełnianie formularzy na rzecz wykonywania zadań strategicznych dla firmy.
 • Przeprowadzanie ocen pracowniczych w sposób zgodny z procesami zdefiniowanymi w firmie.
 • Szybkie tworzenie formularzy ocen dostosowanych do stanowisk bez konieczności angażowania dostawcy oprogramowania czy działu IT.
 • Zwiększenie zaangażowania, wydajności i potencjału pracowników.

Funkcjonalności

Najważniejsze funkcjonalności modułu Oceny obejmują:

 • Tworzenie formularzy ocen zawierających kompetencje kluczowe i kompetencje stanowiskowe.
 • Generowanie automatycznych raportów z ocen.
 • Dopasowanie pracowników do profili stanowisk dzięki porównaniu wyników ocen i optymalnych poziomów kompetencji na danym stanowisku.
 • Możliwość udziału w ocenie osób spoza firmy - np. klientów zewnętrznych czy podwykonawców.
 • Rozmowy rozwojowe (oceniające) – zintegrowany proces kierowania rozwojem pracowników oraz monitorowania postępu i skuteczności działań.
 • Zmiana konfiguracji i procesu oceny zarządzana przez użytkownika w roli administratora systemu.
 • Dostosowanie celów i planów rozwoju pracownika do priorytetów firmy.
 • Łatwe monitorowanie i zarządzanie procesem oceny przez pracowników działu kadr.

Do pobrania

Elevato Software OcenyElevato Software Oceny
Informacje na temat modułu Oceny.
Plik PDFPlik PDF, 1,56 MB

Skala kompetencyjnaSkala kompetencyjna
Przykładowa karta kompetencji zawierająca skalę kompetencyjną.
Plik PDFPlik PDF, 84 kb

Raport z oceny 360 stopniRaport z oceny 360 stopni
Przykładowy raport z oceny 360 stopni.
Plik PDFPlik PDF, 932 kb

Galeria zdjęć

Aby przekonać się, jak rozwiązania elevato usprawnią pracę działu HR w Twojej firmie, napisz do nas.