Szkolenia i plany rozwoju

Talent do zarządzania

Indywidualny plan rozwoju pracownika powinien wynikać wprost z oceny. Dzięki modułowi Szkolenia, do zdiagnozowanych luk kompetencyjnych bądź wyrażonych w czasie rozmowy oceniającej indywidualnych potrzeb szkoleniowych, mogą zostać optymalnie dobrane szkolenia w ramach dostępnego budżetu.

Platforma do zarządzania rozwojem pracowników - korzyści

  • Zintegrowany z modelem kompetencyjnym katalog szkoleń pozwala na optymalny dobór kierunku rozwoju pracowników.
  • Plany rozwoju wynikające z ocen okresowych i ocen 360 stopni.
  • Zarządzanie ścieżkami szkoleniowymi i certyfikatami w firmowej bazie szkoleń.
  • Wyeliminowanie ludzkich błędów i przyspieszenie pracy dzięki automatycznym funkcjom integrującym dane z poszczególnych modułów.
  • Wymagane prawem szkolenia, takie jak BHP, zawsze dojdą do skutku dzięki automatycznym funkcjom i integracji danych.

Funkcjonalności

Najważniejsze funkcjonalności modułu Szkolenia to m.in.:

  • Zarządzanie harmonogramem i budżetem szkoleń w module Elevato Software Szkolenia.
  • Dodawanie zasobów i materiałów niezbędnych w czasie szkoleń.
  • Definiowanie terminów i sesji szkoleń.
  • Proces akceptacji szkoleń.
  • Dane na temat przebytych szkoleń widoczne w profilu pracownika.

Zarządzanie talentami

Jednym z kluczowych obszarów szeroko rozumianego zarządzania talentami w organizacji są szkolenia. By działania edukacyjne odniosły właściwy efekt muszą być dobrze zaplanowane i monitorowane. Sam proces planowania szkoleń, dzięki zastosowaniu rozwiązań elevato, może rozpoczynać się od analizy luk kompetencyjnych która powstaje w procesach oceny pracowników. Wiedząc jakich kompetencji brakuje w organizacji by realizować zakładane cele możemy wybrać najlepszą dla nas ofertę szkoleniową. Dodatkowo za pośrednictwem platformy możemy udostępniać naszym pracownikom katalog szkoleń wewnętrznych by organizować grupy szkoleniowe.

Analiza efektywności podejmowanych działań szkoleniowych oparta może być o testy, feedback pracowników oraz porównanie ocen kompetencji w okresach przed i po szkoleniach. Dzięki niej możemy podejmować ewentualne działania korygujące. Proces zarządzania talentami w zakresie działań szkoleniowych jest dzięki temu przejrzysty i skuteczny.

Do pobrania

Elevato Software Szkolenia Elevato Software Szkolenia
Informacje na temat modułu Szkolenia.
Plik PDF Plik PDF, 2,16 MB

Galeria zdjęć

Aby przekonać się, jak rozwiązania elevato usprawnią pracę działu HR w Twojej firmie, napisz do nas.