Narzędzia HR

Kompetentna pomoc HR

Elevato Software Narzędzia HR to zestaw narzędzi i bibliotek niezbędnych w codziennej pracy działów kadr oraz stanowiących ważny element funkcjonowania całego systemu. Samoobsługa pracownicza i menedżerska w zarządzaniu kadrami pozwala znacząco obniżyć koszty, a także przyspieszyć i usprawnić wiele procesów.

W skład modułu wchodzą m.in. następujące elementy:

 • Kompetencje
 • Opisy stanowisk pracy
 • Biblioteka dokumentów
 • Pytania i odpowiedzi (FAQ)
 • Helpdesk HR
 • Szablony e-mail
 • Newsletter pracowniczy

Platforma do samoobsługi pracowniczej - korzyści

 • Automatyczna wymiana informacji z pozostałymi modułami platformy. Dzięki temu praca zawsze odbywa się z aktualnymi danymi eliminując pomyłki i oszczędzając czas pracowników działu HR.
 • Możliwe zdefiniowanie i użytkowanie dowolnego modelu kompetencji. dopasowanego do kultury i charakteru przedsiębiorstwa.
 • Wyjściowa biblioteka kompetencji pozwalającą na szybkie stworzenie modelu kompetencji dopasowanego do potrzeb firmy. Biblioteka ta została opracowana z firmą ekspercką Carpenter Consulting.
 • Opisy stanowisk to szczegółowe określenie odpowiedzialności i zakresu obowiązków odpowiadających danemu stanowisku. Opisy są także wykorzystywane do definiowania wymagań na potrzeby projektów rekrutacyjnych oraz aby przybliżyć kandydatom specyfikę stanowiska. 
 • Integracja opisów zawodów i stanowisk Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO.
 • System komunikacji Helpdesk HR pozwalający uprościć i usprawnić obsługę zapytań pracowników przez dział HR (Self Service).
 • Profile kompetencyjne definiują optymalny poziom wybranych kompetencji na danym stanowisku.
 • Automatyczne dodawanie do formularzy ocen kompetencji związanych ze stanowiskiem dzięki integracji z modułem Oceny.

Narzędzia rozwoju pracowników

Narzędzia HR stanowią istotną część platformy elevato. To tutaj zgrupowane są funkcje systemu pozwalające na definiowanie i zarządzanie modelem kompetencji z możliwością definiowania profili które przypisywane są w dalszej kolejności do konkretnych grup stanowisk. Tutaj także definiujemy opisy stanowisk. Platforma zawiera wiele gotowych treści, przy pomocy których, dokonując tylko ich modyfikacji możemy szybko przygotować się do przeprowadzenia pierwszych ocen. To istotny krok na drodze do zarządzania talentami w organizacji. Dodatkowo w ramach narzędzi HR mamy możliwość automatyzacji komunikacji z zespołem (newsletter) oraz usprawnienia procesu udzielania informacji przez dział HR. Najczęściej zadawane pytania, pożądane dokumenty mogą się znaleźć w łatwo dostępnych i możliwych do przeszukiwania przez pracowników zbiorach danych.

PROGRAM HR

Platforma elevato to nowoczesne środowisko pozwalające zarządzać procesami związanymi z miękki obszarem ZZL. Dzięki takim programom firmy mogą integrować dane na temat swoich pracowników, zarządzać modelem kompetencji tak by odpowiadały one strategii firmy. Przedsiębiorstwa mogą także dokonywać ocen pracowników, dawać im wartościowy feedback, analizować ich kompetencje i planować rozwój. W łatwy sposób możliwe jest wyłanianie najlepszych oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowych słabszych pracowników. Ujednolicony model kompetencji wraz z zarządzaniem poprzez cele buduje kulturę w organizacji, zwiększa zaangażowanie oraz identyfikację z firmą. Istotną częścią programu HR jest także system do rekrutacji pracowników.

Do pobrania

Elevato Software Narzędzia HR Elevato Software Narzędzia HR
Informacje na temat modułu Narzędzia HR.
Plik PDF Plik PDF, 1,72 MB

Karta opisu stanowiska Karta opisu stanowiska
Platforma pozwala eksportować do pliku PDF karty opisów stanowisk zawierające informacje o wymaganiach, celu i zadaniach na danym stanowisku, a także profil kompetencyjny stanowiska.
Plik PDF Plik PDF, 81 kb

Skala kompetencyjna Skala kompetencyjna
Przykładowa karta kompetencji zawierająca skalę kompetencyjną.
Plik PDF Plik PDF, 124 kb

Galeria zdjęć

Aby przekonać się, jak rozwiązania elevato usprawnią pracę działu HR w Twojej firmie, napisz do nas.