Koncepcja chmury

Chmura, Software as a Service, e-Usługi

Usługa Software as a Service (SaaS), zwana powszechnie e-usługą lub oprogramowaniem w chmurze, polega na zdalnym udostępnianiu oprogramowania poprzez sieć Internet. W modelu tym użytkownicy aplikacji nie uruchamiają aplikacji na swoich komputerach, lecz mają możliwość interakcji z nią poprzez interfejs przeglądarki internetowej. Sama aplikacja lub platforma znajduje się na serwerach dostawcy usługi SaaS.

W tradycyjnym modelu aplikacje wymagają zainstalowania na konkretnym komputerze i narzucają korzystanie z nich właśnie z tego komputera. Oprogramowanie działające w chmurze znosi te ograniczenia - znacznie przyspiesza i upraszcza zarówno proces wdrożenia i rozpoczęcia korzystania z aplikacji, jak i późniejsze ich utrzymywanie.

Koncepcja chmury

Sposób płatności za korzystanie z e-usług jest standardowo realizowany w postaci miesięcznych płatności. Ich wysokość zależy od rzeczywistej liczby użytkowników korzystających z aplikacji.

Aplikacje działające w chmurze oferowane są w takiej samej formie wszystkim klientom - dzięki temu koszty obsługi aplikacji, serwisowania, uaktualnień i rozwoju są podzielone na wszystkich użytkowników, co pozwala na uzyskanie znaczących oszczędności w stosunku do aplikacji wdrażanych na serwerach klienta.

Aplikacje w chmurze - korzyści

  • Brak jednorazowego kosztu zakupu aplikacji - stały miesięczny abonament.
  • Brak długotrwałego i kosztownego procesu wdrażania aplikacji - pracę z platformą w chmurze można rozpocząć niemal natychmiast po zarejestrowaniu się.
  • Prostota pracy z aplikacją i zarządzania nią - systemy działające w chmurze są dobrze zaprojektowane i konfigurowalne.
  • Niższe koszty wsparcia i serwisu - korzystanie z SaaS eliminuje konieczność utrzymywania rozbudowanego działu IT czy korzystania z zewnętrznych usług tego typu.
  • Dostęp do zawsze aktualnej wersji oprogramowania - dzięki temu nie trzeba instalować aktualizacji na komputerach użytkowników.
  • Mobilność i dostęp - aplikacje w chmurze dostępne są z dowolnego miejsca i  dowolnego komputera.
  • Gwarancja bezpieczeństwa - dostawca tworzy kopie bezpieczeństwa danych i zapewnia najlepsze zabezpieczenia.