Wersje platformy

Nowy wymiar HR

Platforma elevato jest dostępna w dwóch wersjach:


Wersje systemu

Elevato Software Online

Wersja Online funkcjonuje w oparciu o środowisko chmury, co oznacza, że do korzystania z niej są potrzebne jedynie przeglądarka internetowa i połączenie z Internetem.

Platforma działająca jako e-usługa przynosi firmom korzyści wynikające z ograniczenia kosztów wdrożenia i utrzymania narzędzia, natomiast użytkownikom – znaczną oszczędność czasu i wygodę użytkowania. 

 • Brak kosztów początkowych – platforma nie wymaga wdrożenia.
 • Mniejsze opłaty – opłaty miesięczne za korzystanie z narzędzia.
 • Brak kosztów zakupu i utrzymania infrastruktury – platforma utrzymywana jest na bezpiecznych serwerach usługodawcy.
 • Płacimy za tyle, ile wykorzystujemy – opłaty uzależnione od ilości stanowisk.
 • Najnowsza wersja narzędzia – administrator zapewnia bieżącą aktualizację platformy i udoskonalenia funkcjonalności.
 • Bezpieczeństwo danych – zaawansowane zabezpieczenia i kopie bezpieczeństwa wykonywane są na bieżąco przez administarora.
 • Krótki czas do rozpoczęcia pracy – pracę z narzędziem można rozpocząć niemal natychmiast po zarejestrowaniu się w witrynie.

Elevato Software Premium

Wersja Premium, wdrożona lokalnie na firmowym serwerze, daje większą elastyczność oraz wiele możliwości kontroli. Jest to pełnowymiarowa platformaelevato wraz ze wszystkim modułami, funkcjami i bibliotekami opisanymi w specyfikacji produktu, dodatkowo jednak firmy zamawiające tę wersję mają możliwość dostosowania funkcjonalności narzędzia do specyficznych wymogów firmy lub zintegrowania go z innymi systemami działającymi w firmie. Korzystanie z wersji Premium jest też zalecane dla firm, których wewnętrzna polityka zarządzania działaniami IT wymaga korzystania z systemów instalowanych na własnych serwerach.

 • Całkowita kontrola nad platformą – wszystkie zasoby pozostają w firmie.
 • Wsparcie techniczne – obsługa powdrożeniowa platformy.
 • Szkolenia dla użytkowników wliczone w koszt wdrożenia.
 • Integracja z systemami innych dostawców działającymi w firmie.
 • Dopasowanie funkcjonalności do specyficznych wymogów i procesów wdrożonych w firmie.
 • Dodatkowe moduły na indywidualne zamówienie.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem platformy Elevato Software Premium w Twojej firmie, skontaktuj się z nami - nasi konsultanci przygotują ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.

Porównanie wersji

Dostęp przez przeglądarkę www
Dostęp z dowolnego miejsca W zależności od wdrożenia
Koszy użytkowania rozliczane miesięcznie Nie
Koszt wdrożenia Nie
Koszt utrzymania infrastruktury Nie 1
Automatyczna aktualizacja platformy 2 Nie 2
Pakiet gwarancji i aktualizacji na określony czas Nie wymagany 2 2
Instalacja i konfiguracja platformy na wskazanym serwerze Nie
Dostosowanie platformy do wymagań firmy Nie
Możliwość integracji z innymi systemami IT Nie
Szkolenie użytkowników Nie / na zamówienie
Szkolenie instruktażowe online
Helpdesk
Indywidualna pomoc techniczna Nie

1 Koszty utrzymania infrastruktury ponosi administrator platformy elevato. W przypadku rozwiązań opartych na chmurze koszty te są dzielone pomiędzy firmy korzystające z platformy, dlatego w przeliczeniu na jedną firmę są znacząco niższe od rozwiązań tradycyjnych. Koszty te są wliczane w opłaty licencyjne za korzystanie z platformy.

2 System online jest aktualizowany na bieżąco przez administratora platformy. Firma korzystająca z narzędzia ma zawsze pewność korzystania z ostatniej i w pełni funkcjonalnej wersji platformy. Aktualizacje i utrzymanie odbywają się w sposób praktycznie niezauważalny dla klientów.
W przypadku firm korzystających z platformy Premium aktualizacje wymagają działania na konkretnej zainstalowanej wersji u klienta i czas oraz koszt wykonania takiej usługi jest regulowany umową obsługi powdrożeniowej.