Zobacz bezpłatne webinarium

Różne oblicza przemocy

w przestrzeni zawodowej i prywatnej

Prowadzący:

Bernard Golko

Krzysztof Ogniewski

Forma:

Nagranie webinarium

Czas trwania:

1 godz.

Dołącz do naszego newslettera i zobacz nagranie

lub

Pomiń i przejdź dalej

Masz chwilę? Daj znać znajomym o webinarium!

O czym jest webinarium?

Troska o zdrowie psychiczne pracowników to nie tylko well-being. To także realne wsparcie w sytuacjach, gdy pojawiają się poważne problemy, takie jak przemoc domowa, uzależnienie czy mobbing w miejscu pracy. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się dobry pracodawca? Co możesz zrobić, aby pomóc, a jednocześnie uszanować granicę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym pracownika?

Właśnie o tym rozmawiamy podczas webinarium.

Zanim pojawi się kryzys lub trudna sytuacja, warto przygotować odpowiednie narzędzia, które pozwolą Wam lepiej ją zrozumieć. Wiedza i zasoby potrzebne będą zarówno Wam jako zespół, jak i osobie, której bezpośrednio dotyczy problem.

Buduj organizację, która wspiera i wzmacnia swoich pracowników!

Różne oblicza przemocy w przestrzeni zawodowej i prywatnej

Programy wsparcia
psychologicznego

Kwestie
prawne

Skuteczne
rozwiązania

Czego dowiesz się z webinarium?

Praca zdalna a relacje w rodzinie. Zjawisko przemocy domowej

Wiele badań potwierdza, że w czasie pandemii zjawisko przemocy domowej przybrało na sile. Jak rozpoznać, że Twój pracownik mierzy się z takim problemem? Porozmawiamy o tym, jak reagować i wspierać w poszukiwaniu rozwiązania.

Praca zdalna a nadużywanie substancji psychoaktywnych

Bez wątpienia miejsce pracy to nie miejsce na używki… a co, gdy pracujemy w domu? Warto wiedzieć, kiedy i w jaki sposób pracodawca może pomóc w walce z nałogiem. Choć to trudniejsze, to nadal możliwe nawet, gdy nie spotykamy się osobiście.

Wyzwania związane z pracą rekruterów

Praca rekruterów bardzo zmieniła się w ostatnich latach, coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy rekruterzy rezygnują z tej funkcji z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Aby temu zaradzić, ważne jest, aby zarówno sam rekruter, jak i menedżerowie, kierownictwo i zespół zrozumieli kluczową rolę proaktywnego podejścia do zdrowia psychicznego.

Mobbing w pracy - jakie są konsekwencje i sposoby przeciwdziałania?

To rodzaj przemocy psychicznej stosowanej przez jednych pracowników wobec drugich. Ciąg nieetycznych i wrogich zachowań, mających na celu zdyskredytowanie jednego pracownika w oczach współpracowników i przełożonych oraz obniżenie jego samooceny.

Podczas webinaru otrzymacie w pigułce odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Jakie jest prawdopodobieństwo, że to Ty staniesz się ofiarą mobbingu albo mobberem i od czego to zależy?
  2. Dlaczego należy przeciwdziałać powstawaniu mobbingu i nie „zamiatać go pod dywan”?
  3. Jakie działania podpadają pod mobbing, a jakie nie?
  4. W jaki sposób pracodawca może pracodawca może ograniczyć ryzyko występowania mobbingu w jego zakładzie pracy?
  5. Czy pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing?
Jak pozyskiwać środki na wsparcie psychologiczne pracowników?

Pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z ZFŚS na działania mające na celu poprawę stanu zdrowia psychicznego pracowników. Porozmawiamy o tym, jak takie środki pozyskać, kto może się o nie ubiegać oraz w jaki sposób można takie wsparcie wykorzystać.

Stosowane na świecie rozwiązania wsparcia psychologicznego dla pracowników

Warto inspirować się tym, co już sprawdziło się u innych. Poznacie ciekawe (a przede wszystkim skuteczne!) przykłady realizacji programów wsparcia psychologicznego. Kilka success stories, różne branże i cele.

Webinarium prowadzą

Bernard Golko

Bernard Golko

Prezes Zarządu HH24.pl (Helping Hand) - innowacyjnej platformy wsparcia zdrowia psychicznego (MedTech)

Doświadczony manager od 20 lat związany z branżą eCommerce i sektorem finansowym.

Prelegent i panelista na konferencjach polskich i zagranicznych poświęconych tematyce eCommerce, nowoczesnego marketingu, innowacji i Fintech.

Krzysztof Ogniewski

Krzysztof Ogniewski

CEO elevato - systemu ATS wspierającego rekruterów i menedżerów w rekrutacji

CEO elevato - systemu do rekrutacji dla firm i agencji. Od 2007 roku realizuje projekty w branży HR.

Ma wieloletnie doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań IT wspierających działy HR. Odpowiada też za rozwój chmurowej wersji elevato.

Goście specjalni

dr Magdalena Rycak

dr Magdalena Rycak

Partner „Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR”, doktor nauk prawnych, radca prawny

Radca prawny w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR zajmująca się prawem pracy od 20 lat. Doradza z zakresu prawa pracy największym polskim i międzynarodowym spółkom.
Obroniła na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Ludwika Florka nt. „Wymiar i rozkład czasu pracy”.
Ceniony szkoleniowiec. W latach 2000–2019 przeprowadziła ponad 3500 godzin szkoleniowych m.in. dla sędziów, kadry zarządzającej polskich spółek i międzynarodowych korporacji, działów HR i kadr, instytucji publicznych, radców prawnych, dyrektorów sądów oraz studentów studiów podyplomowych.

dr Artur Rycak

dr Artur Rycak

Adwokat, prawnik zarządzający w „Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR”, wieloletni sędzia w wydziałach pracy

Obecnie obsługujący jako adwokat największe polskie i międzynarodowe spółki i korporacje w sporach sądowych oraz w ramach doradztwa z zakresu prawa pracy. Posiada ponad 24-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy (jako sędzia i adwokat rozpoznał lub przeprowadził ponad 2.000 spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji). Kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada ponad 22-letnie bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych, w tym dla członków zarządów spółek, szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów i pracowników sądów.

Milena Grela–Parandyk

Milena Grela–Parandyk

Psychoterapeuta, mgr psychologii klinicznej, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, trener umiejętności psychospołecznych

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie ze specjalizacją psychologii klinicznej. Odbyła wielostopniowe szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestniczyła w wielu konferencjach, warsztatach, kursach i seminariach z zakresu psychoterapii, psychologii i psychiatrii. Pomaga osobom, które doświadczają trudności w relacjach z ludźmi, trudności w związkach, w radzeniu sobie z własnymi emocjami, pomaga osobom cierpiącym na zaburzenia osobowości oraz osobom z uzależnieniami.

Agnieszka Duliban-Rokita

Agnieszka Duliban-Rokita

Ekspert, manager, HR business partner, konsultant procesów zarządzania ludźmi w organizacjach. Doradca zawodowy i coach.

Na co dzień pracuje w roli partnera strategicznego HR w branży digital marketingu i e-commerce. Doświadczenie w rekrutacji zdobywała jako konsultant w organizacjach w całej Polsce oraz w firmie działającej na rynku globalnym. Ma doświadczenie w rekrutacji na wszystkie szczeble stanowiskowe, obecnie odpowiada m.in. za tworzenie procesów rekrutacyjnych w firmie oraz budowanie ścieżek doświadczeń kandydatów. Specjalizuje się w mentoringu liderów i wsparciu w budowaniu kompetencji zarządzania zespołem.

Polityka prywatności

Copyright © 2023 Elevato S.A.