Firmy

Nowy wymiar HR

Platforma elevato skierowana jest do wszystkich firm i organizacji, które szukają opłacalnego ekonomicznie rozwiązania usprawniającego procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Firmy, które zyskają najwięcej wdrażając platformę elevato, to te, które:

  • nie posiadają narzędzi wspomagających zarządzanie kadrami
  • korzystają z rozproszonych i przypadkowych narzędzi administrowania procesami HR
  • nie posiadają wystarczających środków na administrowanie kadrami pozwalających na zakup i wdrożenie drogich systemów.
  • są świadome wagi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa baz danych w zarządzaniu procesami HR.

Platforma elevato to kompleksowe rozwiązanie usprawniające administrowanie procesami HR, minimalizujące możliwości pomyłek i skracające czas procedur HR.

Duże firmy

W organizacjach zatrudniających powyżej kilkuset osób wiele procesów związanych z HR opiera się o rozproszone dokumenty w postaci papierowej lub plików Excela czy Worda, przez co procesy te pochłaniają zbyt dużo czasu i są zbyt kosztowne. Uproszczenie ich dzięki rozwiązaniom elevato i wprowadzenie ujednoliconego systemu ocen pracowniczych, rekrutacji i szkoleń w oparciu o kompetencje przynosi znaczące oszczędności i pozwala wydobyć prawdziwą wartość, jaką te procesy ze sobą niosą.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Wraz z dynamicznym rozwojem firmy i wzrostem liczby pracowników pojawia się konieczność utworzenia działu kadr i wprowadzenia procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Często jednak brakuje środków na takie działania, a także odpowiednich narzędzi, materiałów i procedur. Niskie koszty początkowe związane z użytkowaniem platformy elevato oraz gotowe biblioteki dokumentów i zdefiniowane procesy ułatwiają szybkie wdrożenie skutecznych procedur pozwalających niemal od zaraz efektywnie zarządzać potencjałem pracowników.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Do pobrania

Mapa Elevato Software Mapa Elevato Software
Informacje na temat platformy elevato.
Plik PDF Plik PDF, 0,73 MB