Branża HR jest sektorem, który podlega nieustannym przemianom, szczególnie w dobie powszechnej informatyzacji procesów związanych z rekrutacją oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jakie trendy będą najbardziej dostrzegalne w najbliższym czasie? Przedstawiamy tendencje, które mają szansę odmienić sektor human resources.

Digitalizacja HR

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Digitalizacja HR to trend, który w 2017 roku odegra bardzo ważną rolę w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Według szacunków Deloitte przeniesienie procesów HR do świata cyfrowego stanie się priorytetem dla 74% menedżerów. Digitalizacja wpłynie nie tylko na działy HR, które będą musiały zmierzyć się z nowoczesnymi rozwiązaniami mającymi zautomatyzować i ułatwić ich pracę, ale dotknie również kandydatów, którzy coraz częściej będą przechodzić rekrutację w innowacyjnej formie. Wdrożenie nowoczesnych narzędzi stanie się koniecznością przede wszystkim ze względu na specyfikę rynku – coraz więcej osób pracuje zdalnie, potrzebne są więc rozwiązania ułatwiające: przeprowadzenie rekrutacji na odległość, sprawdzanie postępów w pracy czy mierzenie efektywności pracowników. Według badań Hays pracodawcy częściej wykorzystają np. testy on-line czy kwestionariusze psychometryczne do weryfikowania umiejętności kandydatów, w związku z tym bardzo istotne staną się cyfrowe kompetencje potencjalnych pracowników. Z badań Hays wynika również, że pracodawcy chętniej wspomogą się technikami tzw. grywalizacji, czyli przeniesienia procesów znanych z gier do realnego świata, a działania takie przyczynią się do zwiększenia efektywności pracy, podniesienia poziomu motywacji oraz poczucia jedności z firmą i współpracownikami.

Digitalizacja przełoży się na pracę całej firmy – działy HR będą funkcjonować sprawniej, a czas zaoszczędzony na działania operacyjne wykorzystają na działania strategiczne, a także na skupienie się na pracowniku oraz jego potrzebach.

Analityka w HR

W 2017 roku znaczenie zyskają także narzędzia pozwalające na tworzenie precyzyjnych raportów dotyczących tzw. miękkich procesów HR. Nowoczesne narzędzia informatyczne umożliwią zbadanie procesów, które do tej pory wydawały się nieuchwytne i trudne do zmierzenia. Wyniki analiz mogą posłużyć do lepszego zadbania o jakość zatrudnionej kadry, poprawienia efektywności pracy oraz motywacji członków zespołu. Narzędzia pozwalające na raportowanie miękkich procesów HR przydadzą się także do analizy potrzeb szkoleniowych pracowników.

Coraz większe znaczenie będzie zyskiwać także tzw. analityka predykcyjna (predictive analytics), która opiera się na istniejących (bieżących lub historycznych) zbiorach danych i na ich podstawie potrafi przewidzieć nadchodzące trendy oraz zdarzenia. Analityka predykcyjna pozwala na odkrywanie wzajemnych powiązań i zależności, a wnioski pozyskane dzięki jej wykorzystaniu mogą posłużyć np. do skutecznego zarządzania talentami, a także zapobiec rotacji specjalistów. Dzięki temu na podstawie informacji zebranych o konkretnym pracowniku będzie można przewidzieć jego zachowanie – czy zastanawia się nad odejściem z pracy, przejściem do innej firmy – i w porę zareagować. Dane dostarczone przez narzędzia analityki predykcyjnej ułatwią także zidentyfikowanie stale powtarzających się tendencji na rynku pracy, np. zwiększonej rotacji pracowników sektora IT w okresie jesiennym. Pozwoli to na zastosowanie działań zapobiegających negatywnym zjawiskom w firmie.

Nowe kompetencje działu HR

Trendy związane m.in. z digitalizacją procesów HR czy wdrożeniem systemów służących do tworzenia pogłębionych analiz wymuszą na pracownikach działów HR konieczność nabycia i rozwinięcia przydatnych umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się w nowych realiach. Dotyczy to przede wszystkim umiejętności obsługi narzędzi bazujących na nowoczesnej technologii, służących nie tylko do wypełniania obowiązków kadrowo-płacowych, ale również do zdalnej rekrutacji czy prowadzenia testów online. Wskutek przemian sektorów HR związanych z powszechną digitalizacją oraz pogłębioną analityką procesów pracownicy będą musieli nabyć umiejętności takie jak: krytyczne myślenie, kreatywność, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, kompleksowe rozwiązywanie problemów, a także zarządzanie ludźmi i współpraca z innymi. Zgodnie z przewidywaniami ostatniego Forum Ekonomicznego w Davos umiejętności te będą najbardziej pożądanymi kompetencjami zawodowymi w 2020 roku.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!