Polscy pracodawcy borykają się z problemem znalezienia i zatrzymania na dłużej wartościowych pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Równocześnie preferują ludzi młodych, zaawansowanych technologicznie, a inwestują mniej czasu i zasobów w rekrutację przedstawicieli pokolenia 50+, pracowników dojrzałych, z większym doświadczeniem. Uważają, że pracownicy generacji baby boomers nie są wystarczająco przystosowani do współczesnego modelu pracy. Bywają mniej – niż późniejsze pokolenia – elastyczni i produktywni, gorzej radzą sobie ze współczesnymi technologiami, a ich aktywność ograniczają problemy zdrowotne.

Najczęstsze opinie dotyczące dojrzałych pracowników:

 • mają problemy z korzystaniem z nowych technologii,
 • odznaczają się niższą produktywnością wynikającą z wieku,
 • mają problemy zdrowotne, które generują absencję w pracy.

Baby boomers na rynku pracy

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Pracodawcy, preferując w procesie rekrutacji młodych kandydatów, zdają się nie pamiętać, że mają wśród swoich pracowników również ludzi dojrzałych, a średnia wieku zatrudnionych u nich osób będzie rosła z każdym rokiem. Polskie społeczeństwo bowiem się starzeje. Na rynku pracy ubywa ludzi młodych, a przybywa dojrzałych, którzy już obecnie stanowią niemal 20% populacji w wieku produkcyjnym. Szczytowy rocznik wyżu demograficznego z lat 80. (1983 r.) ma 36 lat. Kolejne roczniki są coraz mniej liczne, co wpływa istotnie na strukturę demograficzną polskiego społeczeństwa.

baby boomers

Jacy są dojrzali pracownicy

Dojrzali i doświadczeni ludzie 50+ pamiętają czasy sprzed gospodarki rynkowej. Musieli sprostać zmianom politycznym, gospodarczym i społecznym oraz dostosować się do rozwijających się nowych technologii. W efekcie w ciągu swojego zawodowego życia wciąż zdobywali nowe kompetencje. By sprostać wymaganiom rynku, musieli zawsze być gotowi do zmiany kwalifikacji. Dzięki temu zyskali zdolność do przystosowywania się do odmiennych warunków. Nie boją się więc zmian. Cenią jednak stabilność. Nie są skłonni – tak jak młodsze pokolenia – do częstej zmiany pracy w pogoni za karierą, nowymi wyzwaniami oraz zwiększeniem dochodów i benefitów. Praca jest jednak dla nich ważna – bywa oznaką statusu, źródłem poczucia własnej wartości i gwarancją spokojnego życia. Z tego powodu baby boomers są nie tylko sumienni i rzetelni, ale też bardziej lojalni niż np. millenialsi. Zdecydowana większość pokolenia chce kontynuować pracę po osiągnięciu tradycyjnego wieku emerytalnego i jest gotowa nadążyć za zmianami w swojej branży.

Baby boomers

 • Cenią pracę – są pracowici, wierząc, że sukces zawodowy jest nagrodą, a nie prawem oraz wymaga poświęcenia i wysiłku. Są dumni ze swoich osiągnięć i nie chcą spoczywać na laurach. Często nie potrafią znaleźć równowagi między życiem zawodowym i osobistym.
 • Są niezależni, samodzielni, pewni siebie. Przestrzegają zasad, lecz wyrażają swoje opinie, jeśli jakaś sytuacja narusza ich wartości.
 • Są zorientowani na cel. Dotyczy to zarówno życia osobistego, jak i zawodowego. Motywują ich w dużej mierze siły wewnętrzne.
 • Odznaczają się pomysłowością. Ludzie 50+ wychowywali się w czasach, kiedy zaradność była niezbędna.
 • Są społeczni. Preferują kontakty twarzą w twarz. Mają poczucie wspólnoty. Posiadają rozwinięte kompetencje miękkie. Potrafią pracować zespołowo.
 • Cenią porządek. Przyzwyczajeni się do struktury hierarchicznej w miejscu pracy i miewają problemy z modelami elastycznymi. Są zdyscyplinowani.
 • Mają zdolność koncentracji. W przeciwieństwie do młodszych generacji potrafią skupić się na określonym temacie lub zadaniu do wykonania.
 • Są odpowiedzialni. Według badań przeprowadzonych przez Society For Human Resource Management dojrzali pracownicy są nawet o 68 proc. bardziej odpowiedzialni niż ci przed 30 rokiem życia.

baby boomers

Atuty pokolenia baby boomers

 • Ludzie 50+ posiadają życiową mądrość i ogromne doświadczenie, których nie mają młodzi. Prawdopodobnie pracowali w różnych miejscach i na różnych stanowiskach, stawiali czoła wyzwaniom i trudnym doświadczeniom, zyskując wiedzę pozwalającą unikać błędów. Wnoszą do świata korporacyjnego zrównoważenie, pragmatyzm i długoterminową perspektywę.
 • Baby boomers byli aktywni zawodowo w czasach, kiedy nie istniała poczta elektroniczna, smartfony i praca zdalna. Komunikacja między ludźmi opierała się na kontakcie telefonicznym lub bezpośrednim – twarzą w twarz. Mają więc rozwinięte umiejętności werbalne. Bywają odbierani przez klientów jako bardziej wiarygodni oraz godni zaufania.
 • Dojrzali pracownicy z reguły nie skupiają się na wspinaniu po szczeblach kariery, ale chcą współpracować oraz dzielić się wiedzą i praktyką z innymi, pełniąc rolę mentora. Za stabilne zatrudnienie odwdzięczają się lojalnością większą niż w przypadku innych pokoleń. Z tego powodu rotacja kadr w tej grupie wiekowej jest niższa, co w sytuacji niedoboru utalentowanych kandydatów oraz wobec kosztów rekrutacji ma istotne znaczenie.
 • Millennialsi, pokolenia Y i Z zawsze używali technologii cyfrowej w pracy. Generacje baby boomers i X musiały się tego nauczyć. Prawdą jest jednak, że to one ją stworzyły.
 • Baby boomers najczęściej są bardziej dyspozycyjni niż ludzie młodzi, jako że mają ułożone życie prywatne.

Wielu pracodawców ignoruje kandydatów 50+ i stawia na millenialsów, uważając, że ta generacja jest kluczem do sukcesu firmy. W rzeczywistości organizacje nie mogą sobie pozwolić na ignorowanie jakiejkolwiek grupy, w tym też tej opartej na wieku. Różnorodność jest bowiem atutem. Z połączenia wiele punktów widzenia powstają lepsze produkty i usługi, podejmowane są trafniejsze decyzje i wdrażane bardziej kreatywne rozwiązania. Pokolenia mogą uczyć się od siebie. Firmy muszą więc docenić wartość, jaką mają dla nich dojrzali pracownicy i uznać fakt, że mogą oni wnieść istotny wkład w jej funkcjonowanie, niekoniecznie w takiej samej formie jak w przeszłości.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!