Employee experience management jest jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed działami Human Resources, szczególnie wobec przeobrażania się rynku pracy. Według badań Gallupa istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy doświadczeniem pracowników w kontakcie z firmą, a doświadczeniem jej klientów. To z kolei decyduje o sukcesie lub porażce marki.

Employee experience to suma doświadczeń pracownika, jakie zyskuje on w kontakcie z pracodawcą od procesu rekrutacji, przez okres zatrudnienia, po odejście z pracy. Służy ono nie tylko pracownikom, ale i firmie, pomagając w pozyskiwaniu i utrzymaniu talentów oraz zyskaniu przewagi na konkurencyjnym rynku.

Employee experience

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Działania służące zwiększaniu zaangażowania i satysfakcji pracowników, takie jak systemy motywacyjne, benefity czy programy rozwoju kariery, są niewystarczające dla tworzenia ich pozytywnego doświadczenia w odniesieniu do firmy. Nie obejmują one bowiem wszystkich elementów wpływających na budowanie emocjonalnego związku ludzi z wykonywaną przez nich pracą. Stosunek pracowników do firmy wynika z sumy doświadczeń i tym samym nie jest stały. Zdarzenia z danego dnia, jak reakcja przełożonego czy problemy ze sprzętem, wpływają na sposób, w jaki zatrudniony człowiek myśli o swojej pracy i pracodawcy. Employee experience, mając przełożenie na samopoczucie pracowników i w konsekwencji na działanie organizacji, wymaga nieustannej uwagi. Oznacza to, że zarządzanie doświadczeniem pracowników musi mieć charakter kompleksowych, zaplanowanych na dłuższy okres czasu i konsekwentnie realizowanych działań. Znany przedsiębiorca Richard Branson mówi, że nie ma jednej, idealnej drogi do stworzenia pozytywnego employee experience. Kluczem jest jednak (…) traktowanie pracowników w sposób, w jaki chcieliby być traktowani. (HR Magazine, 2010 r.)

Trzy filary pozytywnego doświadczenia pracowników

Jacob Morgan, założyciel TheFutureOrganization.com, charyzmatyczny mówca i autor bestsellerowych publikacji na temat doświadczenia pracowników, uważa, że – niezależnie od wielkości firmy – składają się na nie trzy aspekty: kultura organizacji, technologia i otoczenie. Oznacza to, że działania z zakresu employee experience management powinny koncentrować się na tych obszarach.

Employee experience

Źródło>

  • Kultura organizacji a employee experience

Kultura organizacji to szerokie pojęcie. Można jednak założyć, że składają się na nią takie elementy, jak: wartości, misja, styl zarządzania, struktura, procesy, styl komunikacji, relacje interpersonalne, sposób wynagradzania. Jest to również atmosfera, odczucie, energia – trudne do racjonalnego wyjaśnienia wrażenie, które pojawia się już w pierwszym kontakcie z firmą. Kultura organizacji może pracowników motywować albo też ich motywację zmniejszać. Ludzie chcą mieć bowiem poczucie wpływu na firmową rzeczywistość i sensu wykonywanej pracy. Cenią środowisko, w którym mogą się rozwijać pod okiem budzących zaufanie liderów. A zaufania i szacunku nie zyskuje się deklaracjami. Wynikają one z jakości codziennego zarządzania, sprawnej komunikacji i dobrej współpracy.

  • Technologia dla employee experience

Dbałość o projektowanie pozytywnych doświadczeń w obszarze technologii polega na zapewnieniu pracownikowi narzędzi potrzebnych do wykonywania pracy. Obejmuje także nowoczesne narzędzia usprawniające pracę i komunikację.

  • Otoczenie w tworzeniu pozytywnego employee experience

Otoczenie to wygląd i aranżacja przestrzeni biurowej oraz komfort pracy, na który składają się m.in. jakość powietrza, oświetlenie, akustyka czy ergonomia wyposażenia. To także ludzie oraz relacje między nimi. Wreszcie to system pracy, uwzględniający różne potrzeby i gwarantujący well-being. Otoczenie wpływa na poziom koncentracji, samopoczucie, a tym samym wydajność, produktywność i kreatywność pracowników. Ludzie zadowoleni ze swojego środowiska pracy, wykonują ją swoje obowiązki lepiej i z większym zaangażowaniem.

Punktem wyjścia do employee experience management jest spojrzenie na firmę oczami pracowników. Ocena systemu zarządzania, stylu komunikacji, obowiązujących procesów, przestrzeni biurowej. Wymaga to wiedzy o zatrudnionych osobach. Można ją zyskać m.in. z people analytics, czyli analizy danych dotyczących pracowników. Jak mówi przywołany wcześniej Jacob Morgan, projektowanie employee experience powinno przebiegać„z” pracownikami, a nie „dla” nich.

employee experience

Dlaczego zarządzanie doświadczeniem pracowników jest ważne

Pozytywne doświadczenia pracowników z firmą przekładają się bezpośrednio na doświadczenia klientów i partnerów biznesowych. Wspomniany wcześniej przedsiębiorca Richard Branson mówi: “Klienci nie są najważniejsi, pracownicy są.(…) Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o klientów.”. Dobra strategia employee experience wpływa na postawę pracowników, a oni mogą być najlepszą wizytówką firmy.

Przeczytaj także artykuł na blogu elevato: “Candidate experience w rekrutacji – trendy HR na 2020 r.”

 

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!