Choć rozmowa kwalifikacyjna jest bardzo ważnym elementem rekrutacji, nie jest jej jedynym etapem. Proces ten jest bardzo złożony i rozpoczyna się już w momencie przygotowywania oferty pracy. Wyłącznie dokładnie zaplanowany i starannie przemyślany przyniesie najlepsze efekty, jednocześnie stając się elementem PR firmy. Przedstawiamy wszystkie etapy procesu rekrutacji.

Poszukiwanie kandydatów

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Każdy z głównych etapów dzieli się na kilka mniejszych podpunktów, a jednym z tych, który ma ich najwięcej, jest właśnie poszukiwanie kandydatów. Ten początkowy krok procesu rekrutacji w firmieskładają się z:

  • Ustalenie zapotrzebowania – pracodawca musi poinformować rekrutera o tym, na jakie stanowisko poszukuje pracowników oraz w jakiej ilości.
  • Charakterystyka kandydata – należy zastanowić się nad tym, jakie cechy i kompetencje powinna mieć zatrudniona osoba. W tym kroku warto więc spisać wymagania firmy względem kandydatów: poziom wykształcenia i doświadczenia, znajomość języków, posiadane uprawnienia i certyfikaty, cechy charakteru.
  • Opis stanowiska pracy – zarówno nazwa, jak i opis stanowiska muszą nie tylko jasno wskazywać na zadania, z którymi będzie miał mierzyć się w pracy kandydat, ale także być dla niego jak najbardziej atrakcyjnymi. To połączenie marketingu z koniecznością udzielenia wszystkich najważniejszych informacji.

Opis, który znajdzie się w ofercie, powinien wskazywać na pozycję stanowiska w organizacji, określać zakres obowiązków, wysokość proponowanego wynagrodzenia i rodzaj umowy. To również moment, w którym pracodawca może wskazać oczekiwania względem pracownika. Warto także poinformować kandydata o korzyściach płynących z zatrudnienia w danej firmie. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, by wskazać sposób składania aplikacji: konieczność uzupełnienia formularza rekrutacyjnego, nadesłania CV, listu motywacyjnego czy portfolio.

  • Publikacja ogłoszenia – należy dokładnie przemyśleć, gdzie zostaną opublikowane oferty pracy. Warto skorzystać nie tylko z portali ogłoszeniowych i agencji czy urzędów pracy, ale także stworzyć zakładkę kariery na stronie internetowej i fanpage firmy oraz wspomagać się możliwościami dawanymi przez social media: grupami dla osób szukających zatrudnienia czy reklamami.

Efektywność procesu rekrutacji

Zobacz webinarium i dowiedz się, co i jak mierzyć w czasie rekrutacji i po jej zakończeniu!

Laptop
Ikona kina
Ikona Teczki
Ikona Wykresu

Selekcja otrzymanych aplikacji

Przed przejściem do selekcji kandydatów należy pamiętać o tym, że dla wszystkich z nich kryteria muszą być takie same. Nie można pozwolić sobie na żadnego rodzaju dyskryminację. Selekcja nie może więc opierać się o sytuację życiową; stan cywilny, posiadanie dzieci, orientację seksualną, kolor skóry czy wyznanie.

Początkowa selekcja odbywa się za sprawą oceny umiejętności i kompetencji kandydatów względem wymagań firmy. To trudny moment w procesie rekrutacji, zwłaszcza gdy nadesłanych aplikacji jest bardzo dużo. Są jednak metody, które znacznie go upraszczają. W takiej sytuacji sprawdzają się narzędzia wspomagające rekrutera, umożliwiające automatyzację tego kroku. To między innymi formularze rekrutacyjne, odrzucające osoby nieodpowiadające potrzebom firmy czy ankiety rekrutacyjne, umożliwiające wygenerowanie raportu i wygodne wyłonienie na jego podstawie najlepszych kandydatów.

Kontakt z kandydatami

Po selekcji aplikacji następuje etap rekrutacji, w którym rekruter podejmuje pierwszy kontakt z kandydatami. Ma kilka możliwości; odpowiedź pisemną albo przejścia od razu do rozmowy telefonicznej. To zdecydowanie najbardziej skuteczna forma kontaktu, umożliwiająca natychmiastowe uzyskanie i przekazanie wymaganych informacji.

W trakcie rozmowy rekruter upewnia się, że osoby w dalszym ciągu są zainteresowane ofertą pracy i zaprasza do kolejnego etapu procesu rekrutacji pracowników. W zależności od potrzeb może zadać dodatkowe pytania weryfikacyjne czy dopytać o informacje, których brakowało w aplikacji. W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną dobrą praktyką jest nadesłanie kandydatom adresu pracodawcy bądź innego miejsca spotkania rekrutacyjnego oraz dokładnego terminu.

Rozmowa kwalifikacyjna lub dodatkowe etapy rekrutacji

Rekruter ma możliwość zastosowania podczas procesu zatrudniania pracownika różnych metod rekrutacyjnych. Pierwszą, jedną z najbardziej popularnych jest oczywiście zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Częstą praktyką są jednak również:

  • Grupowe spotkania rekrutacyjne – na tym etapie następuje najczęściej zaprezentowanie szczegółów dotyczących pracy na danym stanowisku czy branży firmy oraz ogólnych warunków zatrudnienia,
  • Testy rekrutacyjne – dotyczące umiejętności interpersonalnych czy kompetencji kandydatów. Mogą dotyczyć obsługi komputera i Internetu, znajomości wymaganych języków obcych czy radzenia sobie w konkretnych sytuacjach.
  • Zadania symulowane – moment, w którym kandydat może zapoznać się z przykładowymi zadaniami typowymi dla danego stanowiska i branży.

14 stron merytorycznej wiedzy o HR za free!

Pobierz darmowy eBook “Efektywność procesu rekrutacji”

Ikona książki

Wszystko, co musisz wiedzieć o mierzeniu efektywności w rekrutacji!

eBook o wiedzy HR

Decyzja o wyborze kandydata

Podjęcie decyzji o wyborze kandydata podejmują wcześniej wyznaczone do tego osoby. Najczęściej proces ten odbywa się w porozumieniu między zespołem rekrutacyjnym a kadrą zarządzającą. Wspólnie weryfikują kryteria poszukiwania w zestawieniu z konkretnym kandydatem. Po podjęciu decyzji osoba odpowiedzialna przekazuje informację zwrotną o chęci zatrudnienia, wskazując dane niezbędne do podjęcia kolejnych kroków. Warto jednak pamiętać, że feedback powinien dotyczyć nie tylko wybranej osoby, ale także odrzuconych kandydatów. Proces rekrutacji i jego etapy są procesem złożonym, wymagającym poświęcenia dużej ilości czasu i posiadania odpowiednich kompetencji przez zespół rekrutujący. Pozyskanie odpowiednich pracowników wiąże się nie tylko ze spełnieniem warunków firmy, ale także budowania jej wizerunku.

Odkryj Elevato! Sprawdź, co potrafi nasz ATS!

Śmiało! Już nie możemy się doczekać, żeby pokazać Ci wszystkie super moce Elevato 😊.

Kobieta z rękami przy twarzy

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!