Raporty płacowe to prawdziwe kopalnie danych, które pozwalają na sprawdzenie, czy oferowane przez firmę warunki są konkurencyjne na rynku pracy. Na czym polegają różnice między rodzajami raportów? Jakie pytania warto sobie zadać przed wykupieniem takiej publikacji? Przygotowaliśmy pigułkę wiedzy, która jest świetną bazą dla osób chcących zgłębiać temat.

Raporty płacowe – czym są?

Raporty płacowe to zbiory danych i analiz, które przedstawiają szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń w organizacjach. Ich główny cel to skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w szczególności w obszarze wynagrodzeń pracowników. Raporty umożliwiają planowanie budżetu i monitorowanie kosztów pracy. Mogą stać się wartościowymi narzędziami także dla działu rekrutacji.

Raporty płacowe zawierają zwykle:

 • stawki dla poszczególnych stanowisk (z rozróżnieniem na wynagrodzenie podstawowe i inne składniki wypłaty),
 • analizy kosztów pracy,
 • porównanie rynkowe,
 • trendy i prognozy,
 • informacje o (nie)równości płac.

Lista 61 kluczowych funkcjonalności systemu ATS!

Pobierz checklistę możliwości systemu ATS

Ikona książki

Wszystkie funkcjonalności niezbędne w nowoczesnym systemie do rekrutacji!

Checklista możliwości systemu ATS

Jak zbierane są dane w źródłach płacowych?

Wspomnieliśmy o tym, że raporty są ważne, ale skąd masz wiedzieć, czy niosą wartość merytoryczną dla Twojej organizacji? Faktycznie, nie każda publikacja zawiera informacje, które będą 100% odpowiadać Twoim potrzebom. Dlatego wyjaśnijmy, jakie główne dwa rodzaje raportów możesz znaleźć na rynku.

Raporty oparte na deklaratywnych danych uczestników badania

Osoby biorące udział w badaniu udzielają informacji o stanie faktycznym lub o tym, co chciałyby osiągnąć docelowo. Badania mogą dotyczyć zarówno pracowników, jak i kandydatów, którzy samodzielnie informują o swoich wynagrodzeniach, oczekiwaniach płacowych oraz innych warunkach zatrudnienia.

Zalety:

 • Szeroki zakres danych – publikacje zawierają informacje z różnych branż i poziomów stanowisk, często obejmujących szeroki wachlarz specjalizacji.
 • Aktualność – są szybko aktualizowane, co lepiej odzwierciedla bieżące trendy rynkowe.

Wady:

 • Subiektywność – dane mogą być przedmiotem subiektywnej interpretacji uczestników, co może prowadzić do zniekształceń (np. mylenie brutto i netto).
 • Brak weryfikacji – informacje nie są weryfikowane przez niezależną stronę, co może wpływać na ich wiarygodność.

Raporty oparte na danych dostarczonych przez działy HR

W tym przypadku dane pochodzą bezpośrednio z systemów kadrowo-płacowych firm uczestniczących w badaniach. Są one zbierane i przekazywane przez działy HR, co zapewnia ich wysoką dokładność.

Zalety:

 • Wiarygodność – dane są weryfikowalne i dokładne, ponieważ pochodzą z oficjalnych źródeł firmowych.
 • Dopasowanie do rynku – informacje umożliwiają dokładne porównanie wynagrodzeń na podobnych stanowiskach w różnych firmach, co jest szczególnie cenne przy analizie konkurencyjności płac.
 • Szczegółowość – raporty często zawierają rozbicie na różne składniki wynagrodzenia, w tym premie, dodatki, benefity, co pozwala na dogłębną analizę pakietów wynagrodzeniowych.

Wady:

 • Cena i konieczność udostępnienia danych – koszt takiego raportu może być wysoki, zależnie od danych, których potrzebujesz. Często wymagane jest ujawnienie firmowych informacji płacowych.
 • Dostępność – zebranie danych wymaga współpracy z firmami, co może ograniczać częstotliwość aktualizacji raportów.
 • Reprezentatywność – w zależności od metodologii badania, dane mogą pochodzić z ograniczonej liczby firm, a to zwykle wpływa na ogólną reprezentatywność wyników.

Wybór między tymi dwoma rodzajami raportów płacowych powinien być podyktowany Twoim konkretnym celem. Publikacje oparte na danych deklaratywnych na ogół są użyteczne, aby szybko zorientować się w oczekiwaniach płacowych na rynku. Raporty oparte na danych dostarczonych przez działy personalne oferują głębsze i bardziej wiarygodne insighty, przydatne przy planowaniu strategii wynagrodzeń i benchmarkingu konkurencyjności płacowej.

Zakup raportu płacowego – na co zwrócić uwagę?

Na rynku dostępnych jest 5 dostawców raportów płacowych. Należą do nich:

 • Korn Ferry Hay Group;
 • ManaHR;
 • Mercer;
 • Sedlak & Sedlak;
 • Wilis Tower Watson.

Przed wyborem dostawcy Twojego raportu warto zadać sobie pytanie o to, co chcesz osiągnąć poprzez analizę danych. Czy planujesz zrobić benchmark rynkowy, aby upewnić się, że stawka oferowana w Twojej organizacji jest odpowiednia? A może planujecie utworzenie nowych stanowisk?

O tym, do czego jeszcze możesz wykorzystać źródła płacowe, dowiesz się z naszego webinaru.

Zależnie od potrzeb firmy, przed zakupem jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Przygotowaliśmy listę 10 z nich:

 1. Jak duża jest próba firm, które wzięły udział w raporcie?

Często dane na temat uczestników są niejawne, ale warto zapytać dostawcę o listę uwzględnionych firm. Zwróć uwagę na to, czy w badaniu wzięła udział Twoja konkurencja (a zwłaszcza organizacje, które wybierają kandydaci lub do których odchodzą pracownicy). Niektóre raporty oferują możliwość tworzenia spersonalizowanych grup porównawczych oraz koncentrują się na specyficznych branżach, co może być dla Ciebie wyjątkowo cenne.

 1. Jakie stanowiska znajdziesz w raporcie?

Zwróć uwagę na to, czy raport będzie obejmował dane dla stanowisk, które są u Ciebie w firmie. Cenny będzie także ich opis, ponieważ praca w tej samej roli w obrębie różnych organizacji może mocno się różnić. 

 1. Jakie składniki wynagrodzeń obejmuje raport?

Które składowe pensji pracowników są dla Ciebie ważne? Wynagrodzenia całkowite, a może benefity i premie? Przed zakupem warto poznać odpowiedzi na te pytania.

 1. Czy wynagrodzenia są podzielone ze względu na stanowiska?

Dla skutecznego benchmarku rynkowego to kluczowa dana.

 1. Czy dane są aktualne?

Rynek cechuje bardzo duża dynamika, dlatego badania sprzed dwóch lat czy roku nie są miarodajne. Raporty ukazują się co 6 miesięcy lub co roku, choć zdarzają się firmy, które przekazują dane częściej. Jeśli ostatnia aktualizacja miała miejsce np. pół roku temu, prawdopodobnie warto jeszcze chwilkę poczekać, aby mieć dostęp do najświeższych informacji.

 1. Czy raport zawiera również dane rekrutacyjne?

Dane o tym, jaka część ogłoszeń zawiera widełki wynagrodzeń, ile firm oferuje pracę zdalną lub hybrydową na poszczególnych stanowiskach czy liczba ogłoszeń o pracę pozwolą skuteczniej planować działania rekrutacyjne. 

 1. W jakiej formie otrzymasz informacje?

Warto zweryfikować format dostarczanego raportu płacowego. Czy jest to plik Excel, PDF, czy dostęp online, który oferuje dodatkowe możliwości? Raporty online często pozwalają na szczegółowe analizy. Jeśli to możliwe, warto poprosić o wersję demo.

 1. Czy dostawca oferuje wsparcie?

Czasem wsparcie konsultantów jest niezbędne przy korzystaniu z raportów płacowych, zarówno w fazie przekazywania danych, jak i podczas analizy wyników. Przed zakupem upewnij się, czy dostawca oferuje możliwość konsultacji.

 1. Czy można zakupić raport bez przekazania danych?

Twoja organizacja może nie chcieć dzielić się danymi – nie wszyscy dostawcy oferują możliwość zakupienia badania bez uczestniczenia w nim. Warto doprecyzować tę kwestię.

 1. Jaki jest język publikacji?

I ten punkt wydaje się oczywisty, ale z raportów korzystają zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małe, lokalne firmy. Bariera językowa może być przeszkodą w analizie informacji, zwłaszcza przy tłumaczeniu specyficznych, branżowych terminów.

Na koniec – dyrektywa UE a źródła płacowe

Być może obiło Ci się o uszy hasło „przejrzystość płacowa”. Dotyczy bezpośrednio dyrektywy Unii Europejskiej przyjętej 10 maja 2023 roku. Kraje członkowskie mają czas na jej wdrożenie do 7 czerwca 2026. Dyrektywa ma na celu zwalczanie dyskryminacji płacowej i likwidację różnic w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami, wymagając od firm w UE większej przejrzystości w zakresie wynagrodzeń.

Firmy zatrudniające ponad 50 osób będą musiały ujawnić informacje o polityce wynagrodzeń, co w założeniu przełoży się na większą wiarygodność i porównywalność danych płacowych. Dla HR-owców to dobra wiadomość. Zdecydowanie łatwiej będzie  osadzić oferty wynagrodzeniowe w kontekście rynkowym. A to pomoże w rekrutacji i utrzymaniu talentów.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!