Jak przygotować się do oceny pracownika – wskazówki dla menedżera

Jak przygotować się do oceny pracownika – wskazówki dla menedżera

Dobrze przeprowadzona rozmowa w ramach oceny rocznej pracownika może przynieść firmie szereg korzyści. Poprawa komunikacji z podwładnymi, znacznie lepsza znajomość zasobów ludzkich czy też umiejętność skuteczniejszego motywowania to tylko nieliczne zalety dobrze przeprowadzonej rozmowy. W procesie tym kluczowa jest nie tylko rola działu HR, ale i menedżerów działów.

Ocena roczna pracownika i jak się do niej przygotować – wskazówki dla działu HR

Ocena roczna pracownika i jak się do niej przygotować – wskazówki dla działu HR

Ocena roczna pracownika to skuteczna metoda pobudzania do rozwoju pracowników firmy.  Niestety nadal jest niedoceniana i zaniedbywana, pomimo że może przynieść wiele korzyści, jak zwiększenie efektywności oraz lojalności zatrudnionego. Żeby jednak tak się stało, każda strona biorąca udział w procesie powinna poznać kilka podstawowych czynników, które kierują tym procesem.

Zmiany w rocznej ocenie pracownika – poradnik Zmiany w rocznej ocenie pracownika – poradnik

Zmiany w rocznej ocenie pracownika – poradnik

Badania pokazują, że 89% firm zmieniło ostatnio strategię zarządzania efektywnością, a 6% firm z listy Fortune 500 zrezygnowało z ocen pracowniczych. Czy popadanie w skrajności może przynieść coś dobrego?

Nowoczesne narzędzia rozwoju pracowników Nowoczesne narzędzia rozwoju pracowników

Nowoczesne narzędzia rozwoju pracowników

Sposób zarządzania zasobami ludzkimi nieustannie się zmienia. Da się to zauważyć nie tylko w podejściu pracodawcy do pracownika, gdzie typowa relacja szef – podwładny zastępowana jest coraz częściej współpracą. Zmiany obejmują także wykorzystanie najnowszych technologii. To właśnie one w dużym stopniu implikują współczesny sposób zarządzania kadrami. Dzisiejszy menedżer, oprócz doświadczenia i intuicji, może wykorzystać nowoczesne narzędzia rozwoju pracowników. Jak zmieniają one sposób kierowania pracownikiem, od momentu rekrutacji, aż do zakończenia współpracy i jakie realne korzyści przynoszą one organizacji?

Oprogramowanie dla działu HR Oprogramowanie dla działu HR

Oprogramowanie dla działu HR

Aby przetrwać w dzisiejszym, konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, każda organizacja musi się rozwijać. Rozwój ten jest nierozłącznie związany z inwestowaniem w nowe technologie. Dotyczy nie tylko usprawniania produkcji czy sposobu realizacji usług, ale przede wszystkim zmiany spojrzenia na czynnik ludzki. Przedsiębiorstwa zwracają coraz większą uwagę na to, jak dobór pracowników wpływa na ich funkcjonowanie. Od kadr oczekuje się coraz więcej. Czy systemy automatyzujące pracę działu HR mogą zwiększyć jej konkurencyjność bądź stanowić o przetrwaniu firmy na rynku ? Co rzeczywiście możesz dzięki nim zyskać?