Sytuacja na rynku pracy skłoniła pracodawców do skupienia uwagi na idei przyjaznego środowiska pracy, godzącego dobrostan intelektualny, fizyczny i psychiczny pracowników z potrzebami organizacji. Dbałość o well-being pracowników jest bowiem jedną z najważniejszych inwestycji, jakie może wprowadzić współczesna firma, by osiągnąć sukces. Czym jest więc well-being?

Well-being a biznes

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Angielskie określenie “well-being” w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza “dobrostan”. Słowo to odnosi się do sytuacji, w której człowiek czuje się komfortowo na tyle, że korzysta z pełni swojego potencjału. Odczuwa zadowolenie z życia, pozytywnie ocenia siebie i widzi sens w podejmowanych działaniach, jest pełen energii, radzi sobie ze stresem, nawiązuje pozytywne relacje z innymi ludźmi… Stan ten w sferze zawodowej przekłada się na zaangażowanie i efektywność. A to ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie firmy i jej wyniki finansowe.

Prof. Martina Seligman zdefiniował najważniejsze elementy wpływające na well-being pracowników. Model dobrostanu znany jest pod skrótem PERMA.

  • P: Positive emotions (pozytywne emocje)
  • E: Engagement (zaangażowanie)
  • R: Relaionships (relacje)
  • M: Meaning (poczucie sensu)
  • A: Achievement / Accomplishment (osiągnięcia / docenienie)

Źródło: wellbeinginstitute.com.pl

Elementy sprzyjające well-being pracowników

Przyjazne miejsce pracy

Badania naukowe dowodzą, że wpływ na samopoczucie i procesy poznawcze człowieka ma otoczenie. ,,Dźwięk to najsilniejszy czynnik zmieniający świadomość” powiedział kiedyś brytyjski muzyk Genesis P. Orridge. Dźwiękowy śmietnik panujący w biurze, czyli gwar rozmów, odgłosy sprzętu, szum ulicy, negatywne oddziałuje na zdrowie fizyczne, psychikę i intelekt pracowników. Również niewłaściwe oświetlenie, temperatura i kolorystyka wnętrza, a także nieergonomiczne wyposażenie i zła aranżacja przestrzeni obniżają ich kreatywność, koncentrację i produktywność. Zmęczeni pracownicy częściej chorują lub biorą wolne dni – a absencje przekładają się na kondycję przedsiębiorstw. Dużo częściej zmieniają pracę, są mniej zaangażowani w obowiązki, gorzej radzą sobie z pracą pod presją.

Wyniki badań są bezwzględne. Niewłaściwe otoczenie może obniżać wydajność o 17%. Dobrze dopasowane – zwiększa dobrostan pracowników, a w efekcie ich efektywność aż o 12,5%.

Trudno się więc dziwić, że firmy dążą do stworzenia przyjaznego środowiska pracy służącego well-being pracowników. Często w proces zmiany przestrzeni biurowej angażują nawet zespół, który podpowiada wygodne rozwiązania.

System pracy

Przyjazne miejsce to nie wszystko. Istotna jest również organizacja uwzględniająca potrzeby pracowników w zmieniającej się rzeczywistości. Ważne jest to tym bardziej, że na rynek pracy wkraczają millenialsi ceniący jakość życia. W imię osobistego szczęścia zmieniają miejsce zatrudnienia, jeśli pracodawca nie stwarza warunków, umożliwiających im zawodowy rozwój przy jednoczesnym zachowaniu work-life balance. Rozwiązaniem jest wprowadzenie elastycznego czas pracy, elastycznych form zatrudnienia albo praca zdalna, którą w erze mobilności preferuje aż 30% pracowników. Po drugiej stronie znajdują się przedstawiciele starszych pokoleń, uwikłani w kredyty, zajęci wychowywaniem dzieci i tym samym obciążeni obowiązkami. W tym przypadku sprawdzają się programy wspierające właściwy styl życia pracowników w zakresie aktywności fizycznej, diety, odpoczynku. Mogą one obejmować dopłaty do karnetów sportowych, edukację w obszarze zdrowego odżywiania, szkolenia na temat radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Well-being pracowników

Kultura organizacyjna

Dla większości pracowników kluczowym aspektem jest wynagrodzenie i benefity, takie jak opieka medyczna, finansowanie kursów językowych, bony zakupowe. Liczy się jednak również dobra atmosfera w pracy, poczucie wspólnoty, współpraca i wzajemne wsparcie, przekładające się na efektywność i zaangażowanie. Ważnym aspektem jest zaufanie do kompetencji liderów i poczucie bezpieczeństwa oraz zgoda na wartości wyznawane przez firmę. Pracownicy chcą mieć poczucie sensu, znaczenia, zrozumienia. Często odchodzą z pracy nie z powodu wynagrodzenia, ale braku możliwości rozwoju i satysfakcji. Z tego powodu tak ważne jest inwestowanie w potencjał ludzi na każdym szczeblu organizacji. Istotna jest też dbałość o jakość zarządzania i komunikacji. Firma może również wspierać dobrostan pracowników poprzez uwzględnianie ich potrzeb. Zależą one od ich wieku, stażu pracy, stylu życia, systemu wartości i innych aspektów wpływających na motywację. Pozytywne relacje z pracownikami są fundamentem tworzenia reputacji firmy jako pożądanego pracodawcy, co przynosi korzyści wizerunkowe i marketingowe, w tym w obszarze marketingu rekrutacyjnego.

Strategia dobrostanu

Coraz więcej firm wdraża długofalowe programy służące well-being pracowników. Wynika to ze świadomości, że sukces biznesowy nie jest efektem wyłącznie optymalizacji procesów, ale również jakości kadry. Dbałość o dobrostan pracowników nie może ograniczać się do deklaracji, ale musi wypływać z filozofii funkcjonowania organizacji. Wówczas wspiera budowanie jej pozytywnego wizerunku jako pracodawcy, a tym samym ułatwia rekrutację talentów. Zmniejsza też rotację,  zwiększa produktywność i lojalność pracowników. Strategie well-being przynoszą pozytywne zmiany. Jednak badanie ich efektywności za pomocą wskaźników biznesowych dotyczących wzrostu przychodów czy ograniczenia kosztów wciąż nastręcza trudności. Do mierników, które można stosować należą: zmniejszenie absencji / zmniejszenie kosztów pracy, zmniejszenie rotacji / obniżenie  kosztów rekrutacji i przeszkolenia kolejnego pracownika, wzrost NPS (poziomu satysfakcji klientów).

W 2018 roku firma Gamma przeprowadziła badania Wellbeing Indicator wśród polskich organizacji. Dotyczyły one z jednej strony wyzwań, z którymi mierzą się działy HR, z drugiej – poczucia dobrostanu pracowników. Sprawdź wnioski!

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!