Punktem wyjścia każdego procesu rekrutacyjnego jest analiza potrzeb firmy. To z nich wynika profil kandydata, będący odbiciem kompetencji, umiejętności i predyspozycji, którymi powinien odznaczać się poszukiwany pracownik. Od tego również zależy wybór narzędzi i brzmienie komunikatów stosowanych w rekrutacji i następnie w selekcji, w tym pytania na rozmowie rekrutacyjnej.

Pytania na rozmowie rekrutacyjnej

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

Spotkanie kwalifikacyjne jest ważnym etapem selekcji kandydatów. Od właściwego przeprowadzenia rozmowy, w tym doboru pytań rekrutacyjnych zależy, czy jego potencjał zostanie wykorzystany.

Podstawy profesjonalnej rozmowy rekrutacyjnej

 1. Prowadzący rekrutację przed spotkaniem musi zapoznać się z CV kandydata. Ma znać nie tylko jego imię i nazwisko, ale również najważniejsze fakty z kariery zawodowej. Powinien mieć także wyczerpującą wiedzę o firmie i stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja, jak też o zakresie obowiązków i zadaniach, wynagrodzeniu i benefitach, by móc odpowiedzieć na pytania rozmówcy. Zawsze też warto przygotować wcześniej scenariusz rozmowy i zestaw najważniejszych pytań. Łatwiej porównać kandydatów, jeśli zadane im pytania na rozmowie rekrutacyjnej są takie same.
 2. Rekruter jest również odpowiedzialny za atmosferę panującą podczas rozmowy. Niezbędne są opanowanie, koncentracja oraz przyjazna postawa. Prowadzący spotkanie przede wszystkim musi zadbać o prywatność i spokój, np. wyciszyć telefon. Powinien przywitać się z kandydatem i podziękować za zainteresowanie ofertą, a następnie przedstawić firmę i wyjaśnić, dlaczego szuka ona pracownika właśnie na to konkretne stanowisko. Warto również wspomnieć o najważniejszych zadaniach, z którymi będzie się musiał zmierzyć zatrudniony.
 3. Pytania na rozmowie rekrutacyjnej muszą dotyczyć kompetencji, doświadczenia, faktów zawartych w CV, wszelkich wątpliwości i niejasności. Rekruter powinien aktywnie i z otwartą głową słuchać swojego rozmówcy i – najlepiej – sporządzać notatki. Nie może wchodzić na rozmowę kwalifikacyjną z pozytywnymi albo negatywnymi przekonaniami na temat kandydata, np. z góry zakładać, że właściciel firmy nie sprawdzi się w strukturach korporacyjnych. Ponieważ ważny jest obiektywizm oceny, dobrze jeśli w spotkaniu rekrutacyjnym uczestniczy dwóch rekruterów.
 4. W każdej rozmowie kwalifikacyjnej musi znaleźć się czas na pytania kandydata. Rekruter powinien pozytywnie przedstawiać firmę, ale równocześnie szczerze, bez owijania w bawełnę, opisywać wyzwania, przed którymi stanie potencjalny pracownik.
 5. Nie należy zapominać o konieczności zasygnalizowania kandydatowi dalszych kroków rekrutacji i terminu udzielenia feedbacku. Brak poinformowania kandydata o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i całej rekrutacji świadczy o braku szacunku firmy do pracowników i o nieprofesjonalizmie rekrutera.

Pytania na rozmowie rekrutacyjnej

Pytania rekrutacyjne – o co i jak pytać?

Pytania rekrutacyjne powinny odnosić się wyłącznie do obszaru zawodowego. Niedopuszczalne jest pytanie o życie i plany rodzinne kandydata, jak również ustosunkowywanie się do płci, religii czy orientacji seksualnej.

Pytania na rozmowie rekrutacyjnej mogą dotyczyć następujących zagadnień:

 • Merytorycznych i zawodowych
  Pytania rekrutacyjne z tego obszaru mają ustalić, czy rzeczywiste kompetencje kandydata odpowiadają tym opisanym w dokumentach aplikacyjnych. Powinny wiązać się z wykształceniem oraz doświadczeniem, czyli np. realizowanymi projektami albo osiągnięciami. Często przyjmują formę wywiadu behawioralnego lub pytań sytuacyjnych. Wiele kompetencji można zweryfikować za pomocą testów lub assessment centre.
 • Motywacji
  Ich celem jest stwierdzenie, czym kieruje się kandydat w życiu zawodowym. Czy jego ambicje i cele są zbieżne z polityką firmy? Jakie ma oczekiwania wobec ścieżki kariery? Czy chce podnosić swoje kwalifikacje i pragnie się rozwijać? Co go mobilizuje do pracy? Można prosić o wyjaśnienie, dlaczego kandydat opuszcza poprzednie stanowisko i dlaczego decyduje się aplikować do tej a nie innej firmy.
 • Osobowość
  Pytania rekrutacyjne z tego obszaru mają za cel poznanie cech kandydata, by stwierdzić, czy pasuje on do kultury firmy i jakie wartości może do niej wnieść.
 • Samoświadomość
  Te pytania rekrutacyjne dotyczą samooceny i samoświadomości kandydata. Uczestnik rekrutacji jest pytany np. o zalety i wady, największe osiągnięcia i ambicje zawodowe.

Rozmowa kwalifikacyjna i co dalej?

Podsumowania spotkania i oceny kandydata nie należy odsuwać w czasie. Najlepiej zrobić to bezpośrednio po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, by zwiększyć szanse na obiektywny wybór kandydata o najlepszych kompetencjach, największej motywacji do pracy oraz odpowiednich cechach osobowościowych.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!