Podstawą zakończonego sukcesem procesu rekrutacyjnego jest sprawnie funkcjonujący dział HR w firmie lub odpowiednia synchronizacja prac rekrutacyjnych z agencją zewnętrzną. Jest to wyzwanie, jako że podczas naboru rekruter nawiązuje relacje z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do tych pierwszych można zaliczyć menedżerów poszczególnych działów firmy i osoby uczestniczące w rekrutacjach wewnętrznych, do drugich – kandydatów składających aplikacje na wolne stanowisko oraz przedstawicieli firm obsługiwanych przez agencje zatrudnienia. Każda z tych grup stawia przed rekruterem inne wymagania. Z pomocą rekruterowi przychodzą systemy elektronicznego wspomagania rekrutacji, zwane Applicant Tracking System, w skrócie system ATS.

System ATS pozwala na zarządzanie bazą kandydatów i dokumentacją, ułatwia przypisywanie i monitorowanie zadań wykonywanych przez rekruterów, jak też udostępnianie klientom konkretnych treści w ramach prowadzonych projektów. O zagadnieniach takich, jak przyjazna rekrutacjacandidate experience, które system ATS wspiera, traktują inne artykuły na naszym blogu. W tym omawiamy funkcjonalności determinujące skuteczną współpracę z beneficjentami działań rekrutacyjnych.

Rekrutacja z biznesem – jak system ATS podnosi komfort współpracy

Ponad 20 stron praktycznej wiedzy i wskazówek!

Pobierz przewodnik „Jak wybrać i wdrożyć system ATS?”

Ikona książki

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepszy system ATS?

Jak wybrać i wdrożyć system ATS? Przewodnik dla rekruterów

W większości firm w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez dział HR uczestniczy biznes. W tej sytuacji kluczowym elementem staje się sprawne zarządzanie informacją oraz procesem decyzyjnym, szczególnie jeśli decyzje zapadają na wyższym szczeblu w organizacji lub znajdują się po stronie klienta zewnętrznego.

Rozwiązaniem, które pozwala odpowiednio optymalizować komunikację, jest system ATS. Przykładem takiego narzędzia HR jest elevato, wyposażony w funkcję obserwatora – czyli użytkownika biznesowego. Funkcja ta umożliwia założenie indywidualnego konta dostępu np. dla menedżera działu lub przedstawiciela firmy klienta, a następnie przypisanie go do wybranych projektów rekrutacyjnych. Obserwator może przeglądać udostępnione dla jego konta aplikacje, zapoznać się ze wszystkimi danymi na temat kandydata, a następnie wybrać i pobrać w formacie pdf tylko te informacje, które są dla niego najistotniejsze. Obserwator ma również możliwość wyrażenia opinii na temat analizowanych aplikacji w postaci notatek, rekomendacji czy ocen. Dowiedz się więcej o funkcjonalnościach elevato wspierających współpracę z biznesem.

5 najważniejszych atutów tej funkcjonalności:

  • wszystkie osoby zaangażowane w proces rekrutacji są w pełni poinformowane o jego przebiegu,
  • wszystkie osoby zaangażowane w proces rekrutacji mogą w nim aktywnie uczestniczyć,
  • decyzje o zaakceptowaniu lub odrzuceniu kandydata zapadają sprawniej,
  • zmniejsza się ilość działań, jakie podejmuje dział HR, by uzyskać informacje zwrotne z biznesu,
  • ulega skróceniu cały proces rekrutacji.

System ATS zapewnia lepszą współpracę z menedżerami - mogą m.in. dodawać notatki, rekomendacje i oceny

Dodawanie ocen i rekomendacji przez menedżerów w systemie elevato.

Baza kandydatów i projektów rekrutacyjnych – co na to system ATS?

“Ręczne” zarządzanie bazą kandydatów jest możliwe, acz czasochłonne, szczególnie jeśli równocześnie prowadzonych jest kilka projektów rekrutacyjnych. Wykorzystanie systemu ATS znacząco usprawnia ten proces, ponieważ:

  1. magazynuje wszystkie otwarte projekty rekrutacyjne w jednej intuicyjnej zakładce, zapewniając tym samym dostęp do najważniejszych informacji, takich jak: podstawowe dane, postęp, zadania i terminy dotyczące danej rekrutacji,
  2. grupuje w osobnej zakładce listę kandydatów i wyszczególnia przypisane do nich projekty rekrutacyjne (z podziałem na aktywne i zakończone) wraz z informacjami na temat rekruterów obsługujących projekt i branży, w której działa dana firma,
  3. pozwala na dodawanie w sekcji “Klienci” notatek na temat pracy dla konkretnej firmy i sprawdzenie wszystkich zebranych na jej temat informacji podstawowych wraz z załącznikami.

Dowiedz się, jak dbać o relacje z różnymi grupami odbiorców działań rekrutacyjnych w pełnym procesie rekrutacji. Pobierz bezpłatny ebook REKRUTACJA OD A DO Z.

Niezależnie od tego, czy pracujemy z klientami wewnętrznymi czy zewnętrznymi, system ATS usprawni współpracę oraz zwiększy jej efektywność. Poznaj funkcjonalności elevato, które usprawnią proces rekrutacji w Twojej firmie.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!