Aplikowanie bez CV – rekrutacja mobilna

Aplikowanie bez CV – rekrutacja mobilna

Rozwój technologii zmienił nasze życie. Żyjemy w świecie mobilnym. Ruch w internecie pochodzący z urządzeń mobilnych sięga 70%, więcej niż połowę wszystkich wydatków na reklamę digital stanowią te na reklamę mobilną, Messengera używa już ponad 1,3 miliarda ludzi na świecie… Ze smartfonów korzystają osoby, które niegdyś nie mogły sobie na to pozwolić, oraz coraz młodsze dzieci. Jesteśmy permanentnie podłączeni do sieci. Mobilnie słuchamy muzyki, oglądamy filmy, publikujemy zdjęcia, robimy zakupy, szukamy informacji, jesteśmy ,,w kontakcie” ze znajomymi w mediach społecznościowych. Naturalnie więc, że wolimy także mobilnie przeglądać oferty pracy i komunikować się z potencjalnym pracodawcą. W każdym miejscu i czasie, szybko – za pomocą kilku kliknięć. Temu celowi służą mobilne wersje serwisów ogłoszeniowych, rekrutacja bez CV, mobilne aplikacje rekrutacyjne i rekrutacyjne boty.

Direct search w rekrutacji menedżerów

Direct search w rekrutacji menedżerów

Sytuacja na rynku pracy sprawia, że pracodawcy mają trudności w pozyskaniu kandydatów, którzy mogą przyczynić się do sukcesu firmy. Osoby wyróżniające się potencjałem i postawą zwykle pracują i nie mają w planach zmiany posady. Zidentyfikowanie, dotarcie i pozyskanie ekspertów wymaga specjalnej metody rekrutacji, czyli Direct search.

Sourcing w rekrutacji kandydatów pasywnych

Sourcing w rekrutacji kandydatów pasywnych

Najbardziej skuteczną i najszybszą szybszą metodą dotarcia do stargetowanej grupy kandydatów pasywnych jest sourcing. Nie polega on na biernym czekaniu na aplikacje i przeglądaniu CV, dostarczonych do firmy w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę. Jest aktywnym poszukiwaniem wykwalifikowanych kandydatów na obecne lub planowane otwarte stanowiska. Dobrze przygotowana strategia sourcingowa w istotny sposób zwiększa liczbę pożądanych kandydatów, skracając tym samym cały proces rekrutacji.

Wskaźniki KPI w HR. Jak mierzyć efektywność procesów

Wskaźniki KPI w HR. Jak mierzyć efektywność procesów

Key Performance Indicators (KPI) stosowane są do obiektywnej oceny firmy i jej funkcjonowania w różnych sferach, np. produkcyjnej, handlowej, finansowej czy zarządzania zasobami ludzkimi. Finansowe i niefinansowe wskaźniki KPI dla HR używane są do mierzenia stopnia realizacji celów z zakresu Human Resources, w tym również procesu rekrutacyjnego.

Marketing rekrutacyjny – jak dotrzeć do kandydatów pasywnych

Marketing rekrutacyjny – jak dotrzeć do kandydatów pasywnych

W dobie, kiedy znalezienie i zatrudnienie dobrego specjalisty jest dla firmy wyzwaniem, rekrutacja nie powinna ograniczać się do działań standardowych. Są one skuteczne jedynie w przypadku kandydatów poszukujących pracy, tzw. kandydatów aktywnych. Według badań około 70% populacji pracowników to kandydaci pasywni, którzy nie dążą otwarcie do zmiany pracodawcy. Tym samym są trudni do zidentyfikowania przez działy i agencje HR, mimo że mają równie duże doświadczenie, co ich aktywni koledzy. Wysiłku wymaga nie tylko pozyskanie kandydatów pasywnych, ale i skłonienie ich do udziału w procesie rekrutacyjnym. W tej sytuacji na pomoc przychodzą metody typowe dla marketingu.